Medanets Medicinering till Kajanalands välfärdsområde

Medanets Medicinering till Kajanalands välfärdsområde

Tack vare det lyckade pilotförsöket beslöt man att implementera lösningen Medanets Medicinering i nästan hela Kajanalands välfärdsområde. I området används Medanets-applikationens andra funktioner också omfattande; de första implementerades redan år 2015.

Utgångspunkten för implementeringen av Medicinering-lösningen var att förbättra läkemedelssäkerheten. I Kajanaland hade man redan tidigare fastställt att alla läkemedel som ges oralt dokumenteras så att läkemedelsinformationen är uppdaterad när patienten till exempel flyttas mellan avdelningarna för behandling. Implementeringen av mobillösningen är ett steg på vägen mot allt bättre läkemedelssäkerhet och en oavbruten läkemedelsbehandling, eftersom den inkluderar elektronisk identifiering av vårdpersonal och patient.

”Användningen av Medanets Medicinering som ett verktyg för administration av läkemedelsutdelning förbättrar patientsäkerheten och gör arbetet smidigare eftersom patienten identifieras elektroniskt och listan över läkemedel snabbt kan visas vid behov. Tack vare elektronisk identifiering uppmuntrar vi till administration av läkemedelsutdelningen med applikationen istället för datorn”, säger Sirpa Parkkisenniemi, chef för serviceenhet inom specialiserad sjukvård.

Administration av läkemedelsutdelningen är viktig av flera orsaker

Medanets Medicinering stödjer Kajanalands välfärdsområdes nya läkemedelsbehandlingsprocess, där alla läkemedel alltid administreras. Patienten identifieras alltid först elektroniskt med lösningen för att få fram rätt patients läkemedelslista. Det finns tillräckligt med mobila enheter och de följer med vårdpersonalen i arbetet. Med hjälp av applikationen går det snabbt att kontrollera läkemedelslistan, utan att man behöver bära på en tung laptop. I applikationen kan man snabbt se vilka läkemedel patienten redan har fått, och samtidigt även bedöma till exempel effekterna av smärtstillande läkemedel. När patienten ber om mer smärtstillande kan man genast se i applikationen vilket läkemedel man kan ge åt patienten och när hen har fått det senast. Genom administration av läkemedelsutdelningen i realtid kan man även bekräfta patientens läkemedelsbehandling på avdelningen i till exempel en situation där man får en anmärkning om patientens läkemedelsbehandling eller kundrespons.

Multiprofessionellt samarbete främjade pilotens framgång

Pilotförsöket med lösningen Medanets Medicinering förbereddes i multiprofessionellt samarbete i välfärdsområdet. Medanets gav stöd och material för lösningens implementering och utbildningar. ”Medanets har sammanställt ett bra och instruktivt paket som vi kan använda för utbildning. Lägesrapporterna om lösningens användning som fås från Medanets är också nyttiga, eftersom de ger en konkret överblick över situationen. Rapporterna uppmuntrar enheterna att använda Medanets Medicinering när man kan se att även andra redan använder applikationen”, säger Parkkisenniemi.

Pilotförsöket avslutades framgångsrikt i början av år 2023 och då fattade man beslutet att ta i bruk Medanets Medicinering på flera avdelningar på Kajanalands centralsjuhus samt på Kuhmo, Sotkamo och Suomussalmi vårdcentraler. På avdelning A och B på Kajanalands centralsjukhus har lösningen använts smidigt sedan piloten, det vill säga redan under ett halvt års tid. ”Vi strävar efter hundraprocentig administration av läkemedelsutdelningen. Vi fortsätter utbildningen och satsar på den, eftersom personalen förbinds till att använda lösningen genom utbildningen. Vi har från fältet fått respons om att lösningen är lätt att använda när man har lärt sig hur, men praktisk utbildning behövs fortfarande. För detta ändamål utser vi ansvarig vårdpersonal”, konstaterar Parkkisenniemi. Sjukhusen förbättrar även nätverksanslutningarna för att stödja läkemedelsbehandlingsprocessen. Medanets-applikationen fungerar även i offline-läge i skuggområden, men när det gäller Medicinering-lösningen har användningen i offline-läge begränsats av säkerhetsskäl.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.