Medanets mobillösningar stödjer även tjänster för sjukhusvård i hemmiljö – patienterna på S:t Karins har nytta av realtidsregistreringen

Medanets mobillösningar stödjer även tjänster för sjukhusvård i hemmiljö – patienterna på S:t Karins har nytta av realtidsregistreringen

Informationsarbete, i synnerhet ärendedokumentation, kräver mycket tid och andra resurser även vid sjukvård i hemmet. Sjukvård är ingreppsfokuserat och krävande, och kräver att vårdpersonalen kan koncentrera sig i största möjliga mån på att vårda och observera patienten. [1] Lyckligtvis finns det lösningar som minskar belastningen av de administrativa uppgifterna och som även lämpar sig som stöd för vård i hemmamiljö.

Medanets används på S:t Karins hemsjukhus

S:t Karins hemsjukhus erbjuder sjukvård likartad med den på avdelningarna på sjukhuset, antingen hemma hos patienten, på servicehusen eller i sjukhusets lokaler, detta som ett alternativ till den normala sjukhusvården [2]. Medanets mobillösning togs i bruk kring första maj 2020.

En begäran om att få använda appen kom direkt från fältet. Där hade man sett fördelarna med mobilappen i vårdavdelningsarbetet på hälsocentralen. Hemsjukhuset hade i stort sett samma behov.

Niina Lukkarla, IT-expert, hälsovårdstjänsterna i S:t Karins

Eftersom vården som erbjuds via hemsjukhuset motsvarar vården på vårdavdelningen på S:t Karins hälsocentral, använder båda enheterna samma funktioner i Medanets-appen: mätvärden och Early Warning Score. En viktig omständighet är att telefonerna som används i hemsjukhusets verksamhet kräver en säker mobildataanslutning, vilket mobiloperatören tillhandahåller.

I S:t Karins görs i genomsnitt 500 hemsjukhusbesök varje månad. Vårdpersonalen använder tre mobilenheter gemensamt. Sommaren har varit lugnare med tanke på besöken, men enligt användningsrapporterna har appen använts aktivt. Mobilappen gör arbetet effektivare och säkrare då uppgifterna kan registreras i realtid.

Användningen av Medanets har fått en god start på hemsjukhuset. Jag tycker att det är bra att jag kan se patientens tidigare blodtryck och andra mätvärden redan hemma hos patienten. Då kan jag jämföra resultat och upptäcka förändringar på en gång. Medanets påskyndar även registreringsarbetet.

sjuksköterska, S:t Karins hemsjukhus

Patienterna har nytta av realtidsregisteringen av uppgifterna i synnerhet om deras hälsa blir sämre. Då är de senaste uppgifterna ofta mest värdefulla [1]. Funktionen Early Warning Score, eller EWS, underlättar övervakningen av förändringar i patientens hälsa. Den beräknar automatiskt EWS-poängsättningen utifrån uppgifterna som matats in i appen. Dessutom ger den sammanfattningar och trendöversikter med hjälp av tidigare EWS-poäng och mätvärden. Det anpassningsbara beslutsstödet som grundar sig på patientens EWS-resultat stöder och vägleder appens användare.

KÄLLOR:

[1] Korkiakoski, Jonna (2019). Mobiilisovellus kotisairaalaan: Potilastietojen käsittelyä koskevat ohjeet ja vaatimukset. Examensarbete. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112522187

[2] https://kaarina.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/kotisairaala

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.