Medanets roll under coronapandemin

Medanets roll under coronapandemin

Coronapandemin har orsakat ett akut behov av mobiluppkopplingar inom vårdbranschen. Nordlandssykehuset i norra Norge tog våra mobila lösningar i bruk på bara 16 dagar. Mängden Medanets-driftsättningar under pandemin (inkl. utvidgningar och helt nya avdelningar) uppgår till dryga 200, vilket är mycket.

Den största delen av driftsättningarna har skett på distans. ”Även i de fall som det varit fråga om en helt ny lösning för kunderna har driftsättningarna lyckats väldigt bra med hjälp av distansutbildningar. Det har krävt aktiva kontaktpersoner hos kunden och bra instruktioner från oss på Medanets. Vi har ordnat många möten om utvecklingsönskemål och gjort snabba ändringar efter kundens önskemål”, berättar Olli Järvinen, Senior Service & Delivery Specialist vid Medanets.

Realtidsåtkomst till patientdata

Anteckningar om vårdarbetet som gjorts med Medanets-appen överförs direkt till journalsystemet. Personalen kan granska uppdaterade patientdata, och möjliga varningar om förändringar i patientens tillstånd blir direkt synliga i appen.

Vi upptäckte fort att mobilappen är precis vad som behövs i en sådan här situation. Vi kan minska på avdelningstrafiken och göra patientdata lättare tillgängliga. Det här blev särskilt tydligt under en period då nästan 500 medarbetare vid Nordlandssykehuset sattes i karantän.

Lars Eirik Hansen, projektchef, Nordlandssykehuset1

Tack vare att informationen uppdateras i realtid och blir genast tillgänglig kan vårdpersonalen i ett betydligt tidigare skede identifiera patienter vars tillstånd håller på att försämras. ”EWS-funktionen är mycket praktisk eftersom den ger en översikt över patientens vitalfunktioner, vilket i akuta lägen kan betyda skillnaden mellan liv och död”, säger en sköterska vid Nordlandssykehuset.

Infektionskontroll

För att hindra att coronaviruset sprids är det förbjudet att föra ut föremål från rum där coronaviruspatienter vårdas. Vanligen skyddar våra kunder sin smarttelefon med en plastpåse i sådana rum, så att de kan använda Medanets-appen. Appen kan alltså används normalt trots plastpåsen. Patienten och vårdaren identifieras elektroniskt och information om patientens tillstånd överförs trådlöst.

”För att få en heltäckande bild av coronapatienternas tillstånd måste vi ofta mäta flera värden. Det blir många anteckningar i längden. Därför har Medanets mobila lösningar varit till stor hjälp. Utan appen skulle sköterskorna ha varit tvungna att dokumentera mätvärden dubbelt – först på papper och sedan genom att ringa sköterskornas kansli eller genom att visa lappen med mätvärdena för en annan sköterska genom fönsterrutan”, konstaterar Päivi Hautaoja, översköterska vid Satakunta centralsjukhus.

”Om vi till exempel har en patient som är smittad av covid-19 är det med hjälp av appen enklare att spåra vem som varit i kontakt med patienten. På så vis blir det lättare att fastställa nästa åtgärd, som att till exempel sätta personalen i karantän

Sköterska, Nordlandssykehuset

Mobildokumentation av patientens COVID-19-läge

Våra kunder önskade att patientens coronastatus skulle gå att registrera i appen så vi gjorde det möjligt. Den nya storheten kan läggas till i listan med Observerade värden, alternativen till storheten kan snabbt uppdateras då läget förändras och just nu finns följande alternativ:

  • Andningssvårigheter och/eller feber, COVID-19-smitta misstänks ej
  • COVID-19-smitta ska INTE testas, inga symptom i andningsorganen och/eller feber
  • Exponerats för COVID-19, patienten har symptom i andningsvägarna och/eller feber, MÅSTE testas
  • Konstaterad COVID-19-smitta
  • COVID-19-smitta misstänks ej

Referenser:

1. Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2020: Forskning og innovasjon til pasientens beste.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.