Medanets växer starkt under de kommande åren – tiotals nya sjukhus blir kunder  

Medanets växer starkt under de kommande åren – tiotals nya sjukhus blir kunder  

År 2023 har Medanets-appen redan 30 000 användare. Under de kommande åren förväntar vi oss jämn och stark tillväxt. Tillväxten gör det möjligt för oss att betjäna både våra nuvarande och nya kunder ännu bättre och skapa nya arbetsplatser.  
 

Framtiden ser ljus och stabil ut  

Vi har under lång tid sett positiva tecken på framtiden. Vi är innerligt glada över att få berätta att vi under närmaste åren kommer att få ett tiotal nya hälso- och sjukvårdsorganisationer från Finland och utomlands som våra kunder. Mätt i antalet sjukhus väntar vi oss att cirka 40 nya sjukhus tar våra lösningar i bruk under de närmaste åren, varav ett tiotal inleds redan nästa år.  

I år växer vår omsättning med cirka 15 procent och vi bedömer att tillväxten fortsätter i samma klass även år 2024. Under de kommande åren ser tillväxten ut att fortsätta stabilt i en jämnt ökande takt.  

Tillväxten möjliggör en ännu effektivare utveckling av våra lösningar så att de kunde betjäna både våra nuvarande och blivande kunder allt bättre.  

Våra nuvarande kunder utgör grunden för allt detta, och med dem har vi lyckats skapa långa och fruktbara kundrelationer.  Vårt primära arbete är att betjäna våra nuvarande kunder så bra som möjligt. Ett varmt tack till alla våra kunder.  

En kontrollerad och planmässig tillväxt  

Det är exceptionellt att en så här stor mängd sjukhus har tagit Medanets lösningar i bruk under en kort tidsperiod. Trots allt hålls tillväxten kontrollerad eftersom vi har förberett oss för situationen under en längre tid. Till vår glädje har vi fått en hel del ny kompetens och fantastiska arbetskamrater, även detta år: Jouko Vesterinen och Thomas Lindqvist till S&D-teamet, Santeri Hautala till testningen, Tommi Ritola till iOS-utvecklingen och Kausha Pansaniya till implementeringar i Storbritannien. I fortsättningen strävar vi efter att förstärka vårt team med framförhållning.  

Vi fortsätter tillsammans mot framtiden!  

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.