Mobil bildtagning tas i bruk hos Tammerfors universitetssjukhus: patientsäkerheten, vårdkvaliteten och arbetsmiljön förbättras

Mobil bildtagning tas i bruk hos Tammerfors universitetssjukhus: patientsäkerheten, vårdkvaliteten och arbetsmiljön förbättras

Som ett resultat av den lyckade pilotinstallationen av funktionen för mobila bilder som utvekclades i ett samarbete mellan Medanets och Neagen har man beslutat att ta lösningen i produktion. Mobila bilder ingick i den stora Medanets-implementeringen som genomfördes under oktober-november i Birkalands sjukvårdsdistrikt, och funktionen togs i bruk på 24 avdelningar på Tammerfors universitetssjukhus. Implementeringen genomfördes i gott samarbete med Istekki Oy.

Bildsfunktionen pilottestades på vårdavdelningarna hos Tammerfors universitetssjukhus och polikliniker inom tre olika verksamhetsområden – bland dem fanns enheter som inriktar sig på hudsjukdomar, sår, cancersjukdomar och muskuloskeletala problem. Gemensamt för enheterna är att alla agerar på sådana delområden inom medicin där visuell information kan spela en viktig roll. Det är lättast att få information om till exempel hudens skick och läkning av sår med hjälp av bilder. På basis av erfarenheterna från piloten kan man säga att lösningen har tre centrala fördelar: förbättrad patientsäkerhet och vårdkvalitet samt en smidigare arbetsprocess.

Bilderna kopplas direkt till rätt patient – patientsäkerheten äventyras ej

Förbättring av patientsäkerheten var en av de saker som kom upp i pilotprojektets slutrapport. Tidigare överfördes bilderna med hjälp av en USB-kabel från en digitalkamera till en dator och vidare till journalsystemet. Då fanns det risk att bilderna hamnade på fel personnummer. När man använder mobilappen identifieras patienten först till exempel utifrån armbandet, och bilderna som tas med hjälp av appen läggs automatiskt till de identifierade patientuppgifterna.

Eftersom bilderna direkt kopplas till rätt patient och separata skanningar inte behövs, bevaras patientsäkerheten och uppgifterna finns på rätt plats i realtid.

respons, avdelning 2 för cancersjukdomar, Tammerfors universitetssjukhus

Enligt responsen är en annan faktor som ökar noggrannheten är att man tydligt kan namnge bilden genast när man tar den. Det minimerar risken för misstag gällande till exempel på vilken sida man tar bilden (som vänster/höger ben).

Läs också om datasäkerhetens betydelse i samband med de mobila bilderna.

Vårdkvaliteten förbättras med hjälp av mobila bilder

Med hjälp av de mobila bilderna får man enkelt information om patienternas sår, hudrodnad eller vävnadsförändringar. Förändringar i huden eller vävnaden kan ses i realtid av alla som deltar i vårdteamet, och då kan man lätt följa förändringarna och snabbt reagera på dem.

Samtidigt kan man också spara kostnader: dyra sårvårdsprodukter behöver inte öppnas och bytas bara för att bedöma läkningen av såret. En färsk bild som tagits i samband med sårvården räcker.

Vårdprocessen inklusive dataöverföringen och konsultationerna blir både högklassiga och snabbare. I pilotprojektet har även konstaterats att tack vare mobilappen får läkaren se bildinformationen snabbare än tidigare.

Mobilfotografering är väldigt behändigt i sårvårdsrummet. Det underlättar och snabbar upp patientbesök. Vi tar bilder av nästan alla sår, och nu när vi inte behöver överföra bilderna separat har arbetet blivit mycket snabbare.

Eveliina Koivusalo, sjuksköterska, Centralen för muskuloskeletala sjukdomar, Tammerfors universitetssjukhus

Smidigare arbetsprocess och en bättre arbetsmiljö

Den tidigare metoden att ta bilder med en digitalkamera och överföra dem via dator till patientens uppgifter upplevdes som jobbig och tidskrävande. Tack vare mobilappen har arbetsprocessen nu bara en fas, vilket frigör sjuksköterskornas tid från administration vid PC till att utföra egentligt vårdarbete.

Att fotograferingen och sparandet har blivit snabbare är en betydlig förbättring. Till följd av detta befrias sjuksköterskans arbetsinsats till annat vårdarbete än administration vid PC.

respons, centralen för muskuloskeletala sjukdomar, Tammerfors universitetssjukhus

Man behöver också inte längre ta med sig en separat kamera till vårdsituationen – sköterskan har alltid kameran med sig i den mobila enheten och är alltid beredd att ta bilder.

Man behöver inte längre ha med sig många olika apparater, utan allt finns i en apparat.

respons, avdelning 1 för cancersjukdomar, Tammerfors universitetssjukhus

Det har upplevts som lätt att ta mobila bilder eftersom appen visar den korrekta arbetsprocessen.

Bra system, helt fantastiskt. Väldigt lätthanterligt, man lär sig processen med minimal handledning.

respons, avdelning 2 för cancersjukdomar, Tammerfors universitetssjukhus

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.