Mobildokumentering inom läkemedelsbehandlingen på Nova sjukhus

Mobildokumentering inom läkemedelsbehandlingen på Nova sjukhus

Medanets lösning Medicinering har använts av våra Uranus-kunder ända sedan 2018. Nu har även våra Lifecare-kunder tillgång till lösningen och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt är det första som har börjat använda den på Nova sjukhus.

Syftet med mobildokumenteringen inom läkemedelsbehandlingen i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (KSSHP) är att öka medicineringssäkerheten, utveckla praxis för läkemedelsbehandlingen mot en kontinuerlig medicineringsprocess och snabba upp dokumenteringen av medicineringen. Målet är att ta i bruk mobildokumentering inom läkemedelsbehandlingen i alla enheter på Nova sjukhus där Medanets-appen redan används med några undantag.

Medanets Medicinering

Med hjälp av Medanets-appen kan vårdaren granska uppgifterna om patientens medicinering genast bredvid patienten och precis innan läkemedlet delas ut. Alla uppgifter som gäller läkemedel hämtas från journalsystemet i realtid. En anteckning om utdelningen av läkemedlet görs omedelbart i läkemedelsprogrammet.

Dokumentering av läkemedelsbehandling i realtid:

  • möjliggör kliniskt beslutsfattande som fattas utifrån uppgifter som fås i rätt tid
  • förhindrar att läkemedel ges i för många doser
  • förbättrar bedömningen av hur verkningsfull patientens läkemedelsbehandling är

Förberedelse och förebyggande åtgärder

KSSHP behövde förändra sina processer redan i förväg inför ibruktagandet av Medanets Medicinering. Förändringarna i den dagliga dokumenteringen var stora, men samtidigt viktiga för att processen skulle bli ännu säkrare och för att mobillösningen skulle kunna tas i drift som en del av den.

  1. En genomförd läkemedelsbehandling antecknades tidigare i journalen, men nu överfördes den till medicineringsappen Lifecare. För utdelningen av läkemedel som administrerats med Medanets-appen blir en anteckning kvar på samma ställe.
  2. Man gav noggrannare anvisningar för kontroll av patienternas läkemedelslistor och läkemedelsordinationer för att läkemedelslistorna skulle hållas uppdaterade och aktuella.
  3. Nytt är att varje anteckning om utdelning av läkemedel måste göras i samband med varje läkemedelsutdelning. Fördelarna är en tryggare läkemedelsbehandling, en noggrannare bedömning av patientens läkemedelsbehandling samt vårdpersonalens rättssäkerhet eftersom vi kan verifiera vilken läkemedelsbehandling patienten har fått i realtid.

Lugn start på idriftsättningarna

Det första pilotprojektet som tog tre veckor startade i februari 2022. Efter det genomfördes idriftsättningen i en enhet per vecka ända tills sjuksköterskestrejken avbröt idriftsättningarna. I resten av enheterna genomfördes idriftsättningen under en vecka.

Det lugna tempot för idriftsättningen möjliggör en intensiv undervisning och handledning nära användarna och säkerställer att alla vet hur de ska göra. Det går att genomföra idriftsättningen snabbare eller samtidigt överallt, men då måste kompetensen generellt ligga på en ganska hög nivå och/eller stödet i enheterna vara tillräckligt.

Jenni Puoliväli, projektchef, Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

Puoliväli berättar att det har varit lätt för vårdpersonalen att använda och lära sig medicineringsfunktionen. Användarna ligger på väldigt olika nivåer, fortsätter hon, en del hade klarat av att använda funktionen till och med helt utan någon utbildning, medan andra behövde mer tid för att lära sig använda den.

Vårdarnas erfarenheter

Responsen från vårdarna har varit positiv eftersom de ser vilka fördelar lösningen för med sig för deras dagliga arbete:

För den som redan kan använda Medanets-appen tar det inte länge att lära sig medicineringsfunktionen.

”Medicineringsfunktionen är logisk, det är framför allt bra att det finns möjlighet att granska ordinationerna noggrant.

Möjligheten att kontrollera patientens läkemedel är bra och det är enkelt att se när patienten senast har fått läkemedel och vilket läkemedel man får ge.

En del utmaningar har uppstått i och med de nya arbetsformerna. För en del har vi redan hittat en lösning och för andra kommer det att ta en tid innan de nya rutinerna har integrerats i arbetsflödena.

Att administrera utdelningen av alla läkemedel som getts till patienten kan vara en utmaning ibland.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.