Närings-, trafik- och miljöcentralen stöder internationaliseringen hos Medanets

Närings-, trafik- och miljöcentralen stöder internationaliseringen hos Medanets

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Norra Österbotten har beviljat Medanets ett understöd på cirka 200 000 euro. Understödet har en stor betydelse för hållbar tillväxt och internationalisering hos Medanets.

NTM-centralen stöder vårt projekt gällande den brittiska marknaden, som inleddes 29.9.2022, där vi utvecklar Medanets-lösningen vidare på ett användarorienterat sätt tillsammans med våra lokala experter och kunder. Projektet pågår till slutet av 2023 och målet är att våra produkter ska få en bred acceptans i Storbritannien.

Medanets har redan tidigare haft ett samarbete med Oracle Cerner som levererar patientdatasystem i såväl Sverige som i Storbritannien. Utifrån en integration av patientdatasystem lyfter det utvecklingsarbete som utförs inom projektet våra produkter från dataöverföring till nästa nivå i att stödja förloppet inom vårdarbetet. Vi utvecklar även rapporthanteringen i Medanets-appen så att den blir alltmer automatiserad.

Understödet har en stor betydelse för hållbar tillväxt och internationalisering i enlighet med Medanets strategi, och projektet har även en betydande sysselsättande verkan.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.