Nästa generations EWS

Nästa generations EWS

Det poängsystem för tidig varning (Early Warning Score , EWS) [1] som Kungliga läkarförbundet i Storbritannien (UK Royal College of Physicians) har utarbetat 2012 har snabbt etablerats i flera länder och dess popularitet ökar internationellt. EWS-poängsystemet har även hittat sin plats i Medanets-appen och håller på att uppnå en helt ny nivå.

EWS-systemet är undersökt och validerat. Till exempel i Storbritannien finns en nationell rekommendation att ta NEWS-systemet (National Early Warning Score) i bruk vid sjukhusen senast i april 2019 och det rekommenderas också att användas utanför sjukhusen [1]. EWS-beräkningsprocessen grundar sig på uppföljning av ändringar i de vitala funktionerna och observerar försämring i patientens tillstånd, varningstecken och allvarligt sjuka patienter.

EWS-funktionen har funnits i Medanets-appen från och med 2015. Utifrån kundernas önskemål uppdateras nu funktionen så att den blir ännu bättre och mångsidigare för att svara på bästa mobilpraxis. Patienterna får nytta av metoden och verktyget underlättar alldeles säkert sjukvårdarnas genomförande av EWS-processen.

Samtliga EWS-modeller stöds

Medanets-appen stöder vilken som helst EWS-modell:

  • NEWS (National EWS) från Storbritannien
  • NEWS2 (den andra versionen av NEWS) med två skalor, den ena t.ex. för patienter med hyperkapnisk respiratorisk insufficiens och den andra för vuxna i allmänhet.
  • PEWS (Pediatric EWS) för barn som har flera olika skalor för barn av olika åldrar – t.ex. i Finland används fem olika skalor.
  • MEOWS (Maternity Obstetric Early Warning Scale) för gravida kvinnor och nyblivna mödrar.
  • Vilken som helst modifierbar EWS-modell (MEWS, Modified EWS) i vilken olika observationer kan utnyttjas genom att redigera inställningarna.

Patienten alltid i fokus

EWS-skalan kan definieras patientspecifikt och i Medanets-appen finns en trendvy med hjälp av vilken de fyra senaste EWS-beräkningarna kan jämföras. Detta hjälper att utreda patientens tillstånd eller om behandlingen av en försvagad patient har börjat få effekt. Medanets-appen kan även visa resultat från andra källor, till exempel ett elektroniskt jounralsystem eller patientmonitorer. Under den närmaste framtiden lägger vi till funktionen Vårduppgifter för att upprätthålla EWS-tidtabeller, så att sjukvårdarna hålls noggrant uppdaterade om de vårdåtgärder som ska utföras för varje patient. Inga EWS-händelser går förbi obemärkta.

Precis som alla andra funktioner vi levererar för att stöda sjukvårdarnas arbetsflöde fungerar även EWS i offline-läge. Avbrott i nätuppkopplingen förhindrar alltså inte att observera försämringar i patientens tillstånd. Med hjälp av Medanets AdminUI-verktyg ser man en helhetsbild av sjukhusets eller en enskild avdelnings patienter och antalet EWS-patienter enligt riskklass. Med det kan man även följa med implementeringen av EWS i allmänhet.

Andra generationens EWS-mobilfunktion

I Finland inleds implementeringen av andra generationens EWS-mobilfunktion i september 2019. Vi är entusiastiska över detta!

Håll dig uppdaterad om resultaten av EWS-mobilfunktions implementering:

  • Inbesparade arbetstimmar – papperslappar och huvudräkning minskar eller försvinner till och med helt
  • Vårdens kvalitet – EWS-processen kan genomföras mer naturligt i samband med vårdsituationen
  • Säkerhet – dokumenterings- och räknefel minskar
  • Effektivitet – realiseras redan genom vårdarens antydan till ett leende då hen får tillgång till teknik som underlättar arbetet
  • Kostnader – investeringen betalar sig fort [2]

Källor:

[1] Scott LJ, Redmond NM, Garrett J, et al Distributions of the National Early Warning Score (NEWS) across a healthcare system following a large-scale roll-out Emergency Medicine Journal 2019;36:287-292.

[2] Medanets mobila dokumentation av vårdarbete, ROI-beräkning

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.