Nordlandssykehuset i norra Norge drar nytta av värdet i en mobil lösning

 Introduktionen och driftsättningen av en mobilapp till stöd för vården på Nordlands sjukhus (Nordlandssykehuset) har förbättrat patientsäkerheten, tillfredställelsen i arbetet samt effektiviteten. Den har också gett sjukhuset trygghet i förvissningen att de är väl förberedda om covid-19-situationen åter skulle förvärras. Appen levereras till dem i samarbete mellan Medanets och journalsystemsleverantören DIPS.

Nordlandssykehuset, som ligger i norra delen av Norge, planerade att implementera en mobilapp redan innan pandemin. Eftersom appen sågs som en bra hjälp i arbetet med covid-19 beslutade de sig emellertid för att snabba på processen när situationen såg som mest hotfull ut i mars – faktum är att de lyckades driftsätta applikationen på rekordtid. Nu har den mobila lösningen varit i bruk i ungefär sex månader. Lyckligtvis har covid-19-situationen inte utvecklats så negativt som alla fruktat, men Nordlandssykehuset är fortfarande mycket nöjda med de fördelar som appen ger dem.

I videon som Nordlandssykehuset gjort jämför sköterskan Anette Albriktsen gamla och nya processer och berättar hur mobilappen har förbättrat hennes upplevelse av vårdsituationen. Videon är på norska med textning på engelska. Artikeln fortsätter under videon.

EWS-funktion hjälper i kritiska situationer

Utifrån kommentarerna från Nordlandssykehusets vårdpersonal är den viktigaste fördelen med den mobila lösningen att den ger ett smidigare och snabbare arbetsflöde i alla situationer. Den gör det också möjligt för läkare och övrig vårdpersonal att omedelbart se informationen som dokumenterats på den mobila enheten i journalsystemet. I kritiska situationer ses Early Warning Score (EWS) -funktionen som mycket användbar.

EWS-funktionen är mycket praktisk eftersom den ger en översikt över patientens vitala tecken, vilket i ett nödläge kan vara skillnaden mellan liv och död och i hög grad påverka vilken behandling som ges.

sköterska, medicinska avdelningen på Nordlandssykehuset

”EWS-funktionen förbättrar avsevärt vår möjlighet att få en jämförbar översikt av patientens övergripande somatiska situation – vi behöver inte längre sammanställa information från olika undersökningar. Detta hjälper oss att reagera och tillämpa nödvändig behandling snabbare. Funktionen ger också rekommendationer om lämpliga åtgärder inom patientens skattningsintervall, vilket också är mycket användbart”, tillägger en avdelningschef på den psykiatriska avdelningen på Nordlandssykehuset.

”Vi kan inte tänka oss att sluta använda appen”

Enligt Nina Nedregård Jensen, chef på avdelningen för klinisk ICT på centrum för klinisk support och dokumentation på Nordlandssykehuset, har förändringsprocessen i organisationen gått bra. Trots vissa barnsjukdomar som inte går att undvika vid den här sortens organisationsförändringar är det tydligt att den mobila lösningen är här för att stanna. ”Vi kan inte tänka oss att sluta använda appen. Det skulle innebära att något verkligt värdefullt togs bort från sköterskorna, något som hjälper dem jättemycket”, säger Jensen.

Siffrorna bekräftar också populariteten. Nordlandssykehuset använder Medanets Admin UI, verktyget för administration och rapportering, vilket visar hur antalet dokumentationer som genomförs med appen ständigt ökar. För närvarande är antalet dagliga dokumentationer ungefär 400–500.

”Appen gör oss bättre rustade för covid-19”

När det gäller covid-19-pandemin har Nordlandssykehuset förberett sig för värsta tänkbara scenario. Lyckligtvis var vårens situation snart under kontroll, och det blev aldrig så illa som fruktat. De kan emellertid fortfarande se värdet av appen i situationer som denna. Bland annat kan appen bidra vid arbetet med infektionskontroll. ”Om vi till exempel har en patient som är smittad av covid-19 är det med hjälp av appen enklare att spåra vem som varit i kontakt med patienten. På så vis blir det lättare att fastställa nästa åtgärd, som att till exempel sätta personalen i karantän”, säger en sköterska på en medicinsk avdelning på Nordlandssykehuset. 

Ser fram emot ytterligare förbättringar

Personalen på Nordlandssykehuset vill poängtera att mobilappen, trots alla användbara funktioner, bara är en ett verktyg i mängden. ”Tanken är inte att appen ska berätta vad du ska göra, den ska istället ge dig stöd i det arbete du gör”, säger Jensen. ”Du måste fortfarande tänka själv, och du behöver utbildning i hur du får ut mesta möjliga av appen. Det är inte ett perfekt system än, även om det är jättebra. Vi ser fram emot kommande uppdateringar, och att arbeta tillsammans med Medanets och DIPS för att ständigt förbättra lösningen. Vi uppskattar detta konstruktiva samarbete.”

En sköterska på en medicinsk avdelning på Nordlandssykehuset har liknande tankar: ”En stor fördel med appen är att den kan användas på en mobil plattform, där den kan integreras med andra funktioner. Kort sagt är den ett användarvänligt och smidigt verktyg som gör processer enhetliga – ett verktyg som jag är jätteglad över.”

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.