På Jyväskylä stadssjukhus administreras all läkemedelsutdelning

På Jyväskylä stadssjukhus administreras all läkemedelsutdelning

Riktlinjerna har införts för att förbättra läkemedelssäkerheten. För att underlätta processen har man implementerat Medanets-applikationens medicineringsfunktion.

Förbättrad läkemedelssäkerhet som mål

I Jyväskylä har man länge arbetat med att utveckla läkemedelsbehandlingens processer och läkemedelssäkerheten. Man har arbetat pappersfritt under en längre tid. Redan för två år sedan, till exempel, slopade man helt läkemedelslistor på papper på en del enheter. På sjukhuset har man även fastställt att all utdelning av läkemedel ska antecknas i det elektroniska journalsystemet. Sedan hösten 2022 använder man Medanets-applikationen för detta ändamål.

Enligt avdelningsfarmaceut Anu Saavalainen på Jyväskylä stadssjukhus har Medanets-applikationen varit ett bra och efterlängtat tillägg i övergången till läkemedelsinformation i realtid. ”Läkemedelsbehandling, läkemedelssäkerhet och dokumentation av läkemedelsinformation hör till mina ansvarsområden. Jag var länge av den åsikten att vårt sjukhus behövde Medanets medicineringsfunktion. Om läkemedelsinformationen antecknas från ett papper eller från minnet är risken för fel större.”

Responsen från fältet har varit mycket bra

Medicineringsfunktionen har mottagits mycket väl på avdelningarna. ”Det har kommit mycket bra respons från fältet. Vårdpersonalen har till exempel gillat att läkemedelsinformationen hela tiden följer med. Om patienten frågar vilka läkemedel man ger åt hen, kan det genast kontrolleras i Medanets. Tidigare har vårdpersonalen blivit tvungen att antingen lita på sitt minne eller gå till arbetsstationen för att kontrollera saken”, säger Saavalainen.

”Om patienten frågar vilka läkemedel man ger åt hen, kan det genast kontrolleras i Medanets. Tidigare har vårdpersonalen blivit tvungen att antingen lita på sitt minne eller gå till arbetsstationen för att kontrollera saken.”

Anu Saavalainen, avdelningsfarmaceut, Jyväskylä stadssjukhus

Enligt responsen är dokumentationen smidig när man kan göra den direkt i vårdsituationen, vid sidan av det övriga arbetet: Administration av läkemedelsutdelning som görs med Medanets lagras direkt i det elektroniska journalsystemet. Tidigare blev man tvungen att komma ihåg att göra det separat på en dator. Detta tog onödigt lång tid, eftersom varje medlem i vårdpersonalen loggar in på arbetsstationen med sina egna koder. Samma användare kan inte vara inloggad på samma dator under hela dagen.

Generellt sett har det varit lätt att lära sig att använda Medanets-applikationen, och på de flesta avdelningar var applikationen redan bekant för andra arbetsflöden än läkemedelsbehandling. Tack vare detta började medicineringsfunktionen också användas flitigt genast efter utbildningen. ”Avdelningarna har utsedda administratörer som vid behov ger handledning i hur applikationen används. På så sätt har man fått användningen till en god nivå även på de avdelningar där man till en början haft utmaningar med att lära sig det nya arbetssättet”, säger Saavalainen. Under de två första månaderna har användningen av medicineringsfunktionen också ökat ytterligare.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.