Patientens senaste laboratoriesvar med bara en knapptryckning – läkarnas arbetsflöden blir effektivare

Patientens senaste laboratoriesvar med bara en knapptryckning – läkarnas arbetsflöden blir effektivare

Medanets håller på att genomföra en integrering med Fimlabs laboratoriesystem. Integreringen innebär att läkarna kan se resultaten av laboratorieprov som har dokumenterats i Fimlabs system med hjälp av Medanets-appen. Läkaren kan gå in i patientens rum med smarttelefonen i fickan och kontrollera patientens senaste laboratoriesvar med bara en knapptryckning.

Laboratorieresultaten är alltid nära till hands

De flesta av de kliniska beslut som tas av läkare baseras på resultaten av laboratorieprover. Läkare kontrollerar med andra ord laboratoriesvaren ofta. En läkare som sitter framför datorn under behandlingen av en patient kan enkelt kolla upp laboratorieresultat på datorn. Om läkaren däremot inte är på sitt rum blir arbetsflödet effektivare om informationen finns på fickan.

Medanets-appen som kan användas med en smartphone hämtar laboratorieresultaten automatiskt och nästan i realtid från Fimlabs system. Laboratoriesvaren finns på Patientkortet i appen. Läkaren väljer patient, öppnar Patientkortet och ser alla laboratoriesvar i kronologisk ordning. Det går även att filtrera laboratoriesvaren, vilket gör det enklare att uppfatta trender. Läkaren kan till exempel välja att endast se patientens blodvärden och göra en bedömning av de senaste förändringarna.

Laboratorieresultaten kan även användas tillsammans med andra funktioner i Medanets-appen. Appen hämtar till exempel automatiskt variabler som används vid sepsisscreening från laboratoriesystemet. En eventuell sepsis upptäcks tidigare och screeningen blir effektivare!

Lösningen underlättar även sjuksköterskornas arbete

Framför allt läkare har nytta av att kunna kontrollera laboratorieresultat mobilt, men lösningen underlättar även sjuksköterskornas arbete. Sjuksköterskorna kan kontrollera i appen om patientens laboratorieresultat har kommit och börja göra preliminära förberedelser utifrån resultaten. De kan till exempel börja förbereda patienten inför hemfärden, om resultaten håller sig inom referensvärdena.

Medanets kan genomföra integreringar även med andra laboratoriesystem. Dessutom finns journalsystem (såsom Lifecare och Millennium) som har inbyggda laboratoriesystem.  De av våra kunder som använder dessa journalsystem kan börja använda Medanets-funktionen Patientkort redan nu.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.