Pharmacas och Medanets samarbete ger vårdpersonalen mer omfattande läkemedelsinformation

Pharmacas och Medanets samarbete ger vårdpersonalen mer omfattande läkemedelsinformation

Tack vare integreringen av Pharmacas läkemedelsinformation i Medanets-applikationen har vårdpersonalen snabb tillgång till mer omfattande läkemedelsinformation.

Integreringen innebär att lösningen Medanets Medicinering nu kan visa allt mångsidigare läkemedelsinformation, som till exempel bilder av läkemedel och förpackningar samt övrig information om läkemedel och stödmaterial. Detta förbättrar läkemedelssäkerheten, påskyndar vårdpersonalens arbete och stöder en oavbruten läkemedelsbehandling.

Mångsidig läkemedelsinformation oberoende av tid och plats

Tack vare mobillösningen som följer med i vårdarbetet får vårdpersonalen tillgång till nödvändig information, på rätt plats och i rätt tid, genom läkemedlets VNR-nummer – även i skuggområden. Läkemedelsinformationen uppdateras i bakgrunden så att det inte påverkar mobillösningens användning.

Exempel på information som visas i Medanets Medicinering:

  • bild på läkemedlet och läkemedelsförpackningen
  • beskrivning av läkemedlets utseende (färg, form, delningsskåra)
  • kontraindikationer och biverkningar

Lättare att svara på patienternas och anhörigas frågor

Integreringen av läkemedelsinformation som produceras av Pharmaca i Medanets-applikationen möjliggör kontroll av läkemedelsinformation direkt i applikationen. Det är till exempel möjligt att snabbt och enkelt kontrollera svaret på patienternas eller de anhörigas frågor redan i vårdsituationen. Tack vare att läkemedelsinformationen finns tillgängligt i fickan blir det mer tid över för själva patientarbetet.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.