Reflektioner och lärdomar från första driftsättningen av denna typ: ett leverantörsperspektiv  

Reflektioner och lärdomar från första driftsättningen av denna typ: ett leverantörsperspektiv  

Vi är glada över att kunna meddela att vår första kund i Storbritannien – County Durham och Darlington NHS Trust – är igång! Medanets-lösningen var ett av de olika digitala verktyg som kunden rullade ut tillsammans med Oracle-Cerner Millennium EPR i deras största transformationsprojekt någonsin. Det var fantastiskt att få se människor mötas och arbeta tillsammans med gemensamma mål och syften – att förbättra vården.  

Mot driftsättningen som ett team  

När vi närmade oss vår första driftsättning med stor spänning och – om sanningen ska fram – viss nervositet, var vårt motto att ”vara förberedda”. Omvandlingen skulle bli enorm och involvera fler än 5 000 anställda på åtta olika anläggningar. Kunden skulle börja använda digitala verktyg bestående av arbetsflöden som under mer än 18 månader hade utformats och producerats gemensamt mellan olika intressenter. Den gemensamma målsättningen för alla inblandade parter var att förverkliga de ambitioner som kunden satt upp: inget mindre än att vara bäst i landet på att tillhandahålla vård till patienterna.  

Tiden före driftsättningen innebar mycket planering, många telefonsamtal och oändliga tester. Vi arbetade nära kunden för att förstå deras nuvarande status och sedan kunna samproducera lösningar som infriade kundens vision. Detta hade aldrig varit möjligt utan en fantastisk laganda hos alla intressenter. Som en partner utan så mycket erfarenhet av driftsättningar med den här omfattningen uppskattade vi stödet från mer erfarna Oracle-Cerner-kollegor. Vi var och är ett team!  

Driftsättning – vissa uppoffringar, men också stora framgångar  

Det första driftsättningsdatumet inföll på en söndag. Vi märkte att alla inblandade var både entusiastiska och nervösa. Sjukhusets digitala team hade gjort ett fantastiskt arbete för att säkerställa att tekniken var redo för utrullning. Vi startade driftsättningen på akutmottagningen och intensiven, där elektroniska observationer var något helt nytt och därmed innebar en betydande processförändring för personalen. Trots detta kunde vi se att personalen anammade förändringen, trygga i förvissningen att detta nya arbetssätt skulle förbättra både säkerheten och effektiviteten. Vi hjälpte till i det praktiska arbetet och med felsökning på plats.   

Avdelningarna gick igång med lösningen dagen efter. Vi tvingades hantera flera barnsjukdomar, men personalen på marken tillsammans med backend-teamet kunde snabbt identifiera dem, och tillsammans med Oracle-Cerner och klienten löste vi de flesta problem snabbt med konfigurationsoptimering och snabbkorrigeringar. I detta arbetet hade teamet alltid patientsäkerheten som sitt yttersta fokus. Det var fantastiskt att se hur människor ställde upp och stöttade varandra för att lösa problem tillsammans. Dagarna var långa, ibland uppstod frustrationer, men teamet höll humöret uppe. Vi fick också fantastiskt stöd från ledningen som satte sin tilltro till teamet.   

Statistik från de första två veckorna i drift  

Statistik från de första två veckorna i drift 

Lärdomar:   

Implementeringsstrategi: Ett beprövat projektledningsramverk har bidragit till framgångsrik projektleverans.   

Ett team: Samordningen med kunden och EPR-leverantören, som alla arbetade som ett team med ett gemensamt uppdrag, bidrog verkligen. Vi levererade tillsammans och vi hanterade utmaningar tillsammans. Ingenting hade kunnat uppnås utan allt hårt arbete och engagemang från alla intressenter.  

Människor:  Inte bara individernas färdigheter utan också deras attityder spelar stor roll. Ett team som är villigt att hantera utmaningar tillsammans är nyckeln till framgång.  

Kommunikation:  Det är avgörande att kommunicera effektivt. Vid tekniska utmaningar är det viktigt att kunna kommunicera problemet och lösningen till slutanvändarna på ett snabbt och effektivt sätt. Att ha personal med klinisk kompetens på golvet, som kan tala samma språk som personalen och förstå arbetsflödena, är viktigt.   

ICE: In case of emergency (alltså vid utmaningar) – var förberedd.  

Tillsammans: Ingenting är omöjligt! 

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.