Satsning på användarvänlighet – målet en komplett mobilupplevelse

Satsning på användarvänlighet – målet en komplett mobilupplevelse

Om vi var tvungna att välja bara en princip som styr vår produktutveckling skulle det vara: gör en sådan app som du själv skulle kunna tänka dig att använda varje dag i ditt arbete. 

Vi började utveckla vår app år 2004 – och under dessa 18 år har nästan allt förändrats. Någonstans måste man ändå börja, och redan för 18 år sedan var vår grundtanke: vi vill göra en app som är så tydlig och effektiv som möjligt.

Gör en sådan app som du själv skulle kunna använda varje dag i ditt arbete.

En princip som styr vår produktutveckling

Det viktigaste först: oumbärliga egenskaper

En betydande och absolut nödvändig förbättring av användarupplevelsen har varit datavyer som uppdateras automatiskt och samtidigt som journalsystemet.

En annan viktig faktor som påverkat Medanets-appens användarupplevelse är offline-läget. Det lanserades i den första versionen av Android-användargränssnittet år 2016. Vi fick lära oss att appen måste fungera även i offline-läge i sjukhusmiljöer, annars går den inte att använda i praktiken. Det här gäller fortfarande eftersom det till och med i de allra nyaste sjukhusbyggnaderna ofta finns vrår där det trådlösa nätet inte fungerar. Offline-läget är nödvändigt även när appen används utanför sjukhuset, till exempel inom hemtjänsten.

I och med dessa förändringar fick vi ett i alla avseenden professionellt användargränssnitt.

Användaren får 8 sekunder mer

Tidigare måste användaren läsa av patientens armband efter att ha loggat in och öppna den funktion i appen som han eller hon ville använda. Fram till dess användaren hade gjort allt detta hade appen sökt upp de uppgifter som behövdes ur journalsystemet. Nu är Dashboard den första vyn som användaren ser efter inloggningen. Med hjälp av den får användaren en helhetsuppfattning om läget på avdelningen och om enskilda patienters tillstånd.

Dashboard

När vi utvecklade den första versionen av funktionen tog det 2–10 sekunder att söka uppgifter ur journalsystemet med appen och förbereda dem för användning i offline-läget. Det borde inte få ta mer än två sekunder att få en situationsbild! Under de senaste två åren har vi jobbat hårt för att bli av med åtta sekunder.

Nu ser vi resultatet av vår investering: en ny, åtta sekunder snabbare version av funktionen kommer att lanseras under det tredje kvartalet år 2022. Ur användarens perspektiv innebär åtta sparade sekunder efter varje lyckad inloggning, flera gånger per dag, varje vecka, månad och år, en enorm förbättring.

Den långsiktiga visionen för vårt produktutvecklingsteam är att vår app ska kännas lika enkel och bekant att använda som apparna i användarens privata mobila enhet. Användaren ska kunna använda vilken enhet som helst i arbetet – densamma som användaren är van att använda hemma.

Numera fokuserar vår produktutveckling på planeringen av ett övergripande arbetsflöde som beaktar helheten i stället för enskilda användargränssnittsegenskaper. Detta har varit möjligt inte bara tack vare vår egen kompetensutveckling utan även tack vare bättre egenskaper hos våra partner inom journalsystem. Hela utvecklingsarbetet utförs naturligtvis i samarbete med den bästa hälso- och sjukvårdspersonalen, dvs. tillsammans med er, våra kunder. Tänk bara vad vi kommer att skapa tillsammans härnäst!

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.