Sepsisscreening med hjälp av appen Medanets

Sepsisscreening med hjälp av appen Medanets

EWS-funktionen av appen Medanets hjälper personalen att omedelbart observera en försämring av patientens tillstånd. Funktionen utnyttjar tidigare EWS-poäng och mätvärden för att ge sammanfattningar och trender. Uppmaningarna i det kliniska beslutsarbetsflödet kan anpassas för att vägleda användaren genom beslutsfattandet och nästa steg.

Som en del i NEWS-processen presenterar Medanets-lösningen viktiga sepsisscreeningfrågor för slutanvändaren. Den möjliggör tidig diagnos och förbättrad screeningeffektivitet genom att söka viktiga kvalificerande faktorer som AKI, laktat och andra mått i bakgrunden så att användare kan fatta mer välgrundade beslut på vårdplatsen.

Sepsisscreeningprocessen och eskaleringsalgoritmen är inbäddade i NEWS-arbetsflödet vilket förbättrar screeningefterlevnaden och minskar tiden mellan triage och intervention. Frågorna är konfigurerbara utifrån lokala processer.

Medanets Sepsis Screening

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.