Sneak Peek: Arbetslista

Sneak Peek: Arbetslista

Funktionen Arbetslista förbättrar fördelningen av uppgifter och resurser på avdelningen, enheten eller hela sjukhuset.

Arbetslistorna innehåller uppgifter av särskild typ och/eller som hör till en specifik yrkesgrupp. Till exempel kan MET-teamet (Medical Emergency Team) skapa en MET-ordination till sig själv och på så sätt se alla patienter som omfattas av teamets omsorg. Arbetslistornas synlighet kan överskrida avdelningsgränser: man kan göra en arbetslista som till exempel inkluderar en specifik enhets patienter eller sjukhusets alla patienter. Specialisterna kan filtrera och ordna arbetslistor på basis av roll, prioritet eller tid.

Mer flexibel resursallokering nattetid: Hospital at Night

Arbetslistan Hospital At Night (H@N) är en skräddarsytt lista som baseras på en process med ursprung i Storbritannien. H@N stöder multiprofessionell och teambaserad arbetsfördelning för att garantera högklassig vård nattetid, eftersom det det är färre vårdpersonal på jobbet då än på dagen.

H@N-listan förvaltas av en auktoriserad samordnare. Samordnare ser tydligt alla uppgifter på listan som inte har gjorts och delats ut och delar ut dem till rätt yrkesgrupper i enlighet med tillgängliga resurser och vården som patienten är i behöv av. Samordnaren kan filtrera bladets uppgifter enligt patientens läge och nödvändig yrkesroll.

Olika yrkesgrupper har egna H@N-listor som inkluderar uppgifter som endast hör till yrkesgruppen i fråga, till exempel ST-läkare. ST-läkarna registrerar att uppgifterna de har blivit tilldelade har gjorts eller, av motiverade skäl, skickar tillbaka uppgifterna till H@N-samordnaren.

Alla som använder Medanets-applikationen kan skapa patientspecifika uppgifter med hjälp av funktionen Vårdaktiviteter. Dessa uppgifter, som skapats på dagtid, hör direkt till en specifik patient och är synliga för alla som deltar i vården, medan H@N-uppgifterna först är synliga endast för samordnaren.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.