Sneak peek: Notifikation rörande beslutsbehov

Sneak peek: Notifikation rörande beslutsbehov

Medanets Notifikation rörande beslutsbehov ger uppdaterad evidensbaserad information på vårdplatsen, vilket förbättrar patientresultaten och minskar variationen i vården.

Bevisbaserade kliniska riktlinjer har visat sig ge flera fördelar, som till exempel:

  • bättre vårdkvalitet
  • förbättrade patientresultat
  • minskad varians i vården
Beslutsdialoger

Evidensbaserad vård i klinisk praktik

Trots de bevisade resultaten har studier1,2 visat att leveransen av evidensbaserad vård är oregelbunden och endast förekommer i 50–55 % av fallen. Exempel på anledningar till detta är att läkarna har svårt att komma åt riktlinjerna eller känner att de är för komplexa.

Genom Medanets Notifikation rörande beslutsbehov matchas dokumenterade observationsvärden och bedömningar med evidensbaserade kliniska riktlinjer och en beslutsdialog presenteras automatiskt för användaren för åtgärd – på vårdplatsen. Notifikation rörande beslutsbehov på vårdplatsen gör kliniska riktlinjer mer tillgängliga och begripliga!

Puls högre än 110/min: Kontrollera manuell puls, påbörja hjärtövervakning, registrera EKG. Begär akut läkarundersökning.

02 över 92 % vid inandning för NEWS2-skala 2: Detta är hög O2-nivå för denna patient. Målvärden är 88–92 %. Sök råd från medicinskt team och överväg starkt att minska O2..

Medanets Notifikation rörande beslutsbehov kan anslutas till följande Medanets App funktioner:

Referenser:

1. Runnacles et al. (2018). The right care, every time: improving adherence to evidence-based guidelines. Archives of Disease in Childhood – Education and Practice.

2. Runciman et al. (2012). CareTrack: assessing the appropriateness of health care delivery in Australia. Med J Aust.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.