Sneak Peek: Checklistor

Sneak Peek: Checklistor

Granska, kvittera, spara: elektroniska checklistor i mobila enheter skapar trygghet i utförandet av rutinuppgifter och förbättrar patientsäkerheten.

Syftet med checklistor som används i vårdarbetet är att standardisera rutiner och minska antalet fel för att förbättra patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Traditionellt har checklistor i pappersform använts i sjukvårdsarbetet. Enligt undersökningar har de använts på ett varierande sätt och de avsedda fördelarna har inte uppfyllts på bästa möjliga sätt [1; 2]. I enlighet med kundernas önskemål introducerar Medanets även detta verktyg i en mobil miljö.

Fördelar med mobila checklistor

När checklistorna finns i samma mobila enhet som de övriga uppgifterna och verktygen som behövs i vården av patienten blir det ett naturligt och ändamålsenligt inslag att använda listorna i det normala vårdarbetet. Dessutom sparas checklistorna automatiskt i elektronisk form – i stället för att läggas i mappar på kansliet eller sparas på dator efter manuell skanning, som är ett mödosamt moment. Det är enkelt att få tillgång till de elektroniskt sparade listorna till exempel på ett annat sjukhus.

Checklistan kan användas som stöd för vårdarbetet i flera situationer. Medanets anpassar alltid checklistorna efter kundens behov och önskemål. Hittills har vi tagit fram checklistor bland annat för preoperativ vård samt för behoven hos triage- och MET-grupper. Den nya funktionen blir tillgänglig i Medanets-appen före slutet av 2020.

KÄLLOR:

[1] WHO Surgical Checklist in Dermatology: Compliance, Barriers, and Attitudes: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30893152/

[2] Use of the surgical safety checklist to improve communication and reduce complications: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25731674/

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.