Sneak Peek: Informationssäker lösning för snabb kommunikation bland vårdpersonal

Sneak Peek: Informationssäker lösning för snabb kommunikation bland vårdpersonal

Flera organisationer inom hälso- och sjukvården i Finland och ute i världen har förbjudit användningen av verktyg för snabbmeddelanden som utformats för konsumentbruk såsom WhatsApp. Ofta finns även tjänster som riktar sig till organisationer, såsom Teams, med på förbudslistan.

Förbuden beror på att man är orolig för informationssäkerheten. Det får inte röra sig några som helst uppgifter om patienten i dessa tjänster. Det är alltså inte fråga om att det inte skulle gå att använda snabbmeddelanden inom hälso- och sjukvården. Tvärtom finns det ett verkligt behov för dem.

Medanets snabbmeddelanden

När behövs snabbmeddelanden i WhatsApp-stil i det kliniska arbetet?

Det finns många situationer i det kliniska arbetet då det är viktigt att snabbt få en bekräftelse eller information till rätt personer. Det bildas onödiga flaskhalsar i vården om folk måste jaga efter uppgifter genom att ringa eller leta upp rätt läkare.

  • ”Patientens röntgenbilder ser bra ut, han kan skrivas ut!”
  • ”Hur mycket vätska får jag ge patienten?”
    • ”Den maximala vätskemängden är 1 200 ml.”

Diagnoser och anvisningar förmedlas snabbare med snabbmeddelanden.

  • ”Hemofec x 3.”
  • ”Kom ihåg att ni inte får ge antikoagulanter i dag under hemodialysen.”

Snabbmeddelanden kan även vara ett hjälpmedel på arbetsplatsen i vardagliga situationer.

  • ”Var är vår ultraljudsapparat?”
  • ”Jag går på lunch nu!”
  • ”Intensivvårdsavdelningen behöver en av oss till sitt möte kl. 10.30. Vem vill gå?”

Fördelarna med snabbmeddelanden som utformats för kliniskt arbete

Behovet är tydligt, men vad ska man göra om man inte får använda allmänna välkända tjänster? Lösningen är ett informationssäkert verktyg för snabbmeddelanden som utvecklats för vårdpersonal.

Medanets meddelandefunktion är, precis som resten av lösningen, en CE-märkt medicinteknisk produkt. Det här innebär att vi kan garantera kvalitet och säkerhet hos produkten. Alla funktioner fungerar utmärkt även i offline-läge i skuggområden. Meddelandena sparas inte i något skede i enheten som används för kommunikationslösningen.

En nära integration av de funktioner som används i vårdarbetet möjliggör en smidig patientcentrerad kommunikation och att vårdinformation kan användas i kommunikationen. Du kan till exempel skicka bilder eller skärmdumpar på de senaste värdena, på trendvyer eller grafer.

Våra första kunden i Finland och i Norge testar vår kommunikationslösning under våren och sommaren.

Se vilka element i kommunikationslösningen i det kliniska arbetet som  våra kunder tycker är viktigast!

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.