Sneak Peek: Nya funktioner för att skapa en situationsbild

Sneak Peek: Nya funktioner för att skapa en situationsbild

Med hjälp av nya visuella funktioner är det ännu lättare att skapa en situationsbild och uppfatta patientens och avdelningens helhetssituation. Grafer visualiserar patientens mätvärden under en vald tidsperiod som linjediagram. Med hjälp av dashboarden får man en helhetsuppfattning om patienternas tillstånd på avdelningen med en översikt.

Med hjälp av Graf-funktionen kan man se patienternas mätvärden i visuell form. Utvecklingen av mätvärden kan undersökas under en vald tidsperiod. Till exempel förändringar i patientens puls och blodtryck under de senaste 12 timmarna fås i en lättförståelig form där trenden genast kan ses. Utvecklingen av EWS-poängen kan också följas i graferna. Graferna blir en del av mätvärdenas sammanfattning.

Dashboarden visar en sammanfattning av patienternas tillstånd på avdelningen. Den visar överst på listan patienter vars EWS-poäng är höga och som därmed eventuellt behöver vårdåtgärder först. EWS-resultatets färgkodning gör även denna funktion visuellt tydlig. På dashboarden syns också varje patients kommande och försenade vårdaktiviteter.

Graferna och dashboarden hjälper både tillsammans och separat att skapa en situationsbild och möjliggör ännu snabbare reaktion på förändringar i patientens tillstånd. Funktionerna är tillgängliga för Medanets-appen i december 2020.

Nya Medanets funktioner gör det lättare att skapa en situationsbild och uppfatta patientens och avdelningens helheltssituation

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.