Sneak Peek: Oavbruten läkemedelsbehandling

Sneak Peek: Oavbruten läkemedelsbehandling

Målet är bättre läkemedelssäkerhet: realtidsinformation om läkemedlen är alltid direkt tillgänglig för dem som deltar i vården.

Medanets medicineringsfunktion är ett viktigt skede i en oavbruten läkemedelsbehandling:

  • Elektronisk identifiering av användare, patienter och medicinbägare
  • Realtidsinformation om medicineringen är tillgänglig när medicinen ges
  • Mobil dokumentation av administreringen i journalsystemet

Först tillgängligt för Uranus-miljön. Ett pilotprojekt inleds i Birkaland våren 2020.

Läs mer om oavbruten läkemedelsbehandling >>

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.