Mellersta Österbottens välfärdsområde utvidgade användningen av Medanets-lösningen

Mellersta Österbottens välfärdsområde utvidgade användningen av Medanets-lösningen

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite har utvidgat användningen av Medanets-lösningen till barnjouren och -avdelningen, vårdavdelningarna på Kannus och Dunkars hälsocentraler samt hemsjukhuset. Därtill skaffade Soite rapporteringsverktyget Admin UI till hela välfärdsområdet. Sedan tidigare har Medanets varit i bruk på flera av centralsjukhusets avdelningar.

Medanets Mätvärden togs i bruk på alla nämnda enheter. Övervakade patienter infördes dessutom på barnavdelningen på Mellersta Österbottens centralsjukhus. På hemsjukhuset infördes lösningen i september–oktober 2022, i de övriga enheterna i november.

Medanets gör dokumentationen smidigare på hemsjukhuset

Karleby hemsjukhus har 10 fastanställda arbetstagare, som alla har tillgång till en smarttelefon som är utrustad med Medanets-appen. Det finns också tillräckligt med smarttelefoner till vikarier, och detta har också varit avgörande för implementeringens framgång. Hemsjukhusets servicechef Maija Luoto berättar att processen överlag har gått bra. Små tekniska utmaningar kunde snabbt lösas.

Hemsjukhuset gör i snitt 450–500 besök hos cirka 50–60 patienter per månad. Användningen av Medanets-appen har gjort dokumentationen av vitala värden smidigare. ”Tidigare registrerades värden på papper hos patienten och först i slutet av dagen i journalsystemet på kontoret, eftersom vi inte tyckte att användningen av en laptop underlättade arbetet. Vi provade nog, men vi hade olika problem med förbindelser och inloggning. Med hjälp av Medanets dokumenteras värden praktiskt taget i realtid, vilket gör processen säker och smidig”, säger Luoto.

De anställda har också tyckt om appen. ”Användningen av en app i smarttelefonen är framtiden. Ingen har klagat. Vårt mål är att bli helt pappersfria”, berättar Luoto.

Utöver Medanets Mätvärden skaffade hemsjukhuset även Early Warning Score, men den funktionen tas i bruk i ett senare skede. NEWS-poängsättning har inte tidigare använts i någon form av hemsjukhuset, så det är fråga om en helt ny process, som ännu diskuteras tillsammans med hemsjukhusets läkare.

Bra respons från personalen på barnavdelningen redan från början

På barnjouren och -avdelningen önskade man också att Medanets skulle underlätta dokumentationen och minska användningen av post-it-lappar. ”Vi hoppas att Medanets kommer att leda till tidsbesparingar kring dokumentationen och öka tiden som tillbringas tillsammans med patienten”, berättar Kaisa Vapola, avdelningschef och direktör för ansvarsområdet.

Användningen av Medanets är ännu inte en helt etablerad rutin, även om en stor del av dokumentationen tidvis görs via Medanets-appen. ”Från Medanets håll har processen och utbildningen varit smidig. Personalen gav god respons om Medanets direkt efter att appen hade tagits i bruk”, säger Vapola.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.