Tiina Kotipalo blev Medanets kvalitets- och utvecklingschef

Tiina Kotipalo blev Medanets kvalitets- och utvecklingschef

Tiina Kotipalo började som kvalitets- och utvecklingschef på Medanets i början av februari. Vi är glada över att ha fått Finlands ledande expert på kvalitetsfrågor inom medicinteknisk utveckling och en erfaren verksamhetsutvecklare i en och samma person till vårt team. Tiina upprätthåller vårt kvalitetssystem och ser till att det hålls aktuellt och uppdaterat och för fram våra produkter på ett internationellt plan.

Den medicinska utrustningens värld blev en del av Tiinas liv redan för 18 år sedan då hon började arbeta på Innokas Medical. De senaste tio åren har Tiina ansvarat för kvalitets- och myndighetsfrågor på Innokas. Hon har samtidigt ingått i ledningsgruppen och varit med om att utveckla företagets verksamhet. Tiina är egentligen utbildad programutvecklare och hennes hjärta klappar fortfarande för program. Enligt Tiina ger jobbet på Medanets henne möjlighet att kombinera två saker som är viktiga för henne, nämligen kvalitetssystem för medicinteknisk utrustning och program.

Med hjälp av kvalitetssystemet säkerställer vi bland annat att Medanets-appen är säker att använda även framöver, att den passar användningsändamålet och får ändamålsenliga marknadstillstånd även på nya marknader. Den nya europeiska förordningen om medicintekniska produkter (European Medical Device Regulation) för med sig nya krav även för appar som Medanets. Vi är måna om att leva upp till dessa på ett ansvarsfullt sett under Tiinas ledning.

Ett meningsfullt arbete i ett bra team

Tiina kände redan till Medanets företagskultur efter att ha samarbetat med företaget i flera år. Vi är övertygade om att Tiina kompletterar vårt team perfekt både erfarenhets- och personlighetsmässigt.

Efter en lång karriär på Innokas ville Tiina börja jobba på Medanets för att få nya utmaningar och få chansen att utveckla sig själv och det allt mer internationella företaget. Tiina säger sig tro starkt på Medanets produkt och framgång.

Medanets har ett kompetent team och en bra produkt som användarna tycker om. Jag arbetade själv i min ungdom på en avdelning på sjukhuset och jag vet hur viktigt det är att få koncentrera sig på patienten i stället för på system och verktyg. Jag upplever att Medanets har en viktig uppgift som stödjer hälsovården på bästa möjliga sätt. Med hjälp av vår app kan vi minska den stress i patientarbetet som hänger ihop med tidsbrist och möjligheten att göra fel.

Tiina Kotipalo, kvalitets- och utvecklingschef, Medanets

Tiina anser att arbetet har en viktig samhällelig betydelse.

”Förmågan att kunna rikta offentliga medel till rätt saker kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Det är viktigt för samhället att hitta lösningar som kan tygla kostnadsökningen utan att ge avkall på vårdens kvalitet och personalens arbetstillfredsställelse. Vårdarna och läkarna är resurser som är värda sin vikt i guld i vårt samhälle. Deras hälsa och välbefinnande höjer kvaliteten på vårdarbetet”, säger Tiina.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.