Uppdateringar av Admin UI – verktyget för rapportering och administration

Uppdateringar av Admin UI – verktyget för rapportering och administration

Bättre hantering av Medanets kundmiljö och snabbare service? Ja tack! Vi har gjort uppdateringar i vårt Admin UI-verktyg för att våra lösningar ska kunna anpassas till olika behov och praxis ännu smidigare.

Hantering av nya funktioner

Arbetsflödena och behoven kan variera mellan olika avdelningar på samma sjukhus. Med hjälp av Admin UI-vertyget kan våra kunder, eller våra partner för våra kunders räkning, bestämma vilka funktioner i Medanets-appen som syns på en viss avdelning och på vilket sätt. På så sätt kan appen skräddarsys för varje avdelning och bättre tillgodose behoven på enskilda avdelningar.

Exempel: Ett sjukhus bestämmer sig för att ta i bruk Medanets funktionen Kliniska formulär. Innan lösningen införs kartläggs varje avdelnings individuella riskbedömningsbehov. Utifrån kartläggningen installeras avdelningsspecifika vyer för riskbedömningsmätaren. På en avdelning behövs bedömning av risk för trycksår och fallrisk, medan en annan avdelning behöver sepsisscreening, bedömning av funktionsförmåga (ADL) och kartläggning av symtom – användningsbehoven är olika.

Funktioner och vyer beroende på roll

Vårdarens yrkesroll påverkar vilka av Medanets-appens funktioner och vyer vårdaren använder i sitt arbete. Tack vare den nya uppdateringen kan Medanets-miljön skräddarsys inte bara i enlighet med en viss avdelning utan även i enlighet med användarnas yrkesroller.

Exempel: Samtidigt som användarnamnet aktiveras bestäms en roll för varje användare och för varje roll installeras egna vyer och funktioner i Admin UI-verktyget. Samma Medanets-app ser därför annorlunda ut för en vårdare än för en läkare. Vårdarna behöver till exempel inte dikteringsfunktionen, medan den är en viktig del av läkarnas dagliga arbete. Även arbetslistor som omfattar hela sjukhuset och som bygger på bestämmelser kan endast visas för användare som har en viss roll.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.