16274

Verktyg för en lyckad mobilrevolution inom hälso- och sjukvården

Medanets, Imprivata och CSIT ordnade ett gemensamt webbinarium i mars med temat mobilrevolutionen inom hälso- och sjukvården. På webbinariet berättade sjuksköterskorna Jenna Järvinen och Pomeliina Saarinen från Egentliga Tavastlands centralsjukhus om sin resa mot en mobil hälsovård. Här följer en sammanfattning av de bästa bitarna från webbinariet.

Du kan titta på webbinariet hit (på finska)

Mobila lösningar kommer att förändra hälso- och sjukvården i Finland och ute i världen permanent – det är bara en tidsfråga innan beprövade verktyg som visat sig vara bra används i varje hälso- och sjukvårdsenhet i Finland. Man kan säga att det pågår en mobilrevolution inom hälso- och sjukvården.

Problemen med de gamla arbetssätten får mobila lösningar

Ett arbetssätt som bygger på minne, penna och papper kan vara problematiskt. Riskerna att det blir fel ökar och det administrativa arbetet tar onödigt mycket tid.

Från tiden före Medanets kommer vi ihåg hur vi letade efter penna och papper, antecknade allt två gånger och ibland till och med gjorde anteckningar om fel patient. Av Medanets har vi endast positiva erfarenheter!

sjuksköterskorna Jenna Järvinen och Pomeliina Saarinen från Egentliga Tavastlands centralsjukhus

Tack vare mobillösningen är uppgifterna mera tillgängliga då sköterskan är hos patienten, tillägger sjuksköterskorna.

Det är lättare att hjälpa patienten och svara på patientens frågor direkt i vårdsituationen, om man ser alla tidigare uppgifter.

Utmaningen har varit att det finns så många appar, användarnamn och lösenord. På grund av datasekretessen och patientsäkerheten måste man alltid logga ut från alla applikationer och låsa enheten. Gemensamma användaridentifikationer är förbjudna. Det går åt mycket tid till att logga in och ut varje dag. Här har Imprivatas lösning med enkel inloggning (single sign-on, SSO) varit avgörande. ”Under provanvändningen upplevde jag att Imprivatas lösning med enkel inloggning fungerade bra”, berättar Pomeliina Saarinen.

Pomeliina Saarinen och Jenna Järvinen arbetar på Egentliga Tavastlands centralsjukhus på akutavdelningen för internmedicin som vårdar många isoleringspatienter. Under coronatiden har avdelningen tagit hand om Covid-19-patienter. Logga in i datasystem och skriva in uppgifter utgör en stor del av arbetet.

Vi har haft stor nytta av Medanets särskilt i vården av isoleringspatienter. Vi lägger en telefon som skyddats med en plasthinna i isoleringspatientens rum och telefonen får vara kvar i rummet under hela isoleringstiden. Det går att använda telefonen som vanligt trots plasten.

Vi brukar alltid ha en inplastad mobiltelefon med Medanets-appen i isoleringspatientens rum eftersom det inte är tillåtet att ta med sig någonting ut ur rummet. Särskilt i de här fallen har Medanets-appen varit otroligt praktisk!

Pomeliina Saarinen, sjuksköterska

Mobillösningar – en del av världens mänskligaste sjukhus

Ett nytt centralsjukhus kommer att byggas i Egentliga Tavastland, Ahvenisto sjukhus Assi. I det som ska bli världens mänskligaste sjukhus är vårdens kvalitet och patientsäkerheten kärnan i allt. Mobillösningar ingår absolut i visionen. Pomeliina Saarinens och Jenna Järvinens erfarenhet är att sjukvårdsdistriktet har ett öppet sinne för nya verktyg. De har även fått pröva på att använda verktygen i praktiken i arbetet.

Jenna Järvinen berättar att Medanets-appen även har använts till att motivera sjuksköterskor i arbetet. Det går att skaffa tilläggsfunktioner till appen enligt behov och användningsgrad.

På webbinariet ställdes också en fråga från publiken om möjligheten att använda Medanets-appen i undervisningen. Läs mer om ämnet i artikeln!

Webbinariets arrangörspartner

Imprivata
Det är viktigt att ha rätt balans mellan datasäkerhet och användarvänlighet när man tar i bruk mobillösningar, både ur ett tekniskt perspektiv och med tanke på användarna. Imprivata Mobile är en lösning som ingår i Imprivatas helhet för digital identitetshantering och som gör det lättare att uppnå denna balans. Med hjälp av lösningen skapas användarspecifika profiler i samanvända mobila enheter som ger användaren snabb tillgång till alla nödvändiga appar och uppgifter. Ett användarbyte går på några sekunder.

CSIT Finland Oy
CSIT har koncentrerat sig på att utveckla informationssäkra lösningar och tjänster för identitets- och åtkomsthantering framför allt för kunder inom hälso- och sjukvården i Finland. CSIT tar fram programvarulösningar tillsammans med kunderna och fungerar som representant för Imprivata i Finland.

Medanets
Medanets hjälper hälso- och sjukvårdspersonalen att förbättra patientsäkerheten, vårdens kvalitet och arbetstillfredsställelsen med hjälp av förstklassiga mobillösningar och ett människonära grepp. Mobilappen som har utvecklats i samarbete med vårdpersonalen underlättar rutinerna i vårdarbetet, är ett stöd i beslutsfattandet och ger tid för det allra viktigaste – att bemöta patienten. Appen som integreras i patientdatasystemen används i över 50 sjukhus och primärvårdsenheter i Norden.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.