Vi har nu nya arbetskamrater: Välkomna Jaakko Törmänen och Roni Tikkanen!

Vi har nu nya arbetskamrater: Välkomna Jaakko Törmänen och Roni Tikkanen!

Jaakko Törmänen började arbeta som projektchef i början av augusti. Vår nya testare Roni Tikkanen blev en del av vårt team i juli.

Mångsidiga och internationella uppgifter

Jaakko Törmänen började arbeta som projektchef för teamet Service & Delivery hos Medanets i början av augusti. Han kom till Medanets från webbhandeln. Jaakko ansåg att kundkretsen och produkten var uppiggande annorlunda jämfört med vad han tidigare hade gjort.

I egenskap av projektchef ansvarar Jaakko från början till slut för de projekt som genomförs. Han planerar projektets tidsscheman tillsammans med kunden och andra intressenter, sköter om resursallokeringen, deltar i utförandet av projektuppgifter samt övervakar att helheten slutförs. ”Allra först väckte befattningsbeskrivningen mitt intresse. Den var mycket omfattande och jag får utföra mångsidiga uppgifter både i Finland och utomlands”, berättar Jaakko.

När jag sedan blev kallad till intervju och fick lära känna Medanets medarbetare var redan det första intrycket positivt. Stämningen var avslappnad och jag upplevde att människorna var sig själva.

Jaakko

”Under den första månaden har jag huvudsakligen lärt mig mer om vår produkt. Jag har också redan fått göra den första utbildningsresan. Jag har haft tillräckligt med jobb. Även om det kommer mycket information har den indelats i lämpliga, tydliga delar. Jag har redan från början fått uttrycka mina egna åsikter. Tröskeln att ställa frågor är låg och alla kollegor är vänliga och svarar gärna på mina frågor”, säger Jaakko.

Jaakko betonar hur viktig kommunikationen är för kundarbetet. ”En öppen och välfungerande interaktion med kunden är det viktigaste i ett framgångsrikt projekt. Det är viktigt att använda ett språk som alla förstår”, berättar Jaakko.

En hobby gav färdigheter för arbetsuppgiften

Roni Tikkanen stärker i egenskap av testare vårt Research & Development-team. Även om vår testningsverksamhet till stor del är automatiserad utnyttjar vi mänskligt kunnande när vi säkerställer kvaliteten: människan är alltid den sista portvakten. Till testarens uppgifter hör också att lösa problem samt att utveckla testningsmiljön och -funktionen ur ett kvalitetsperspektiv.

Den blivande ingenjören inom data- och kommunikationsteknik programmerar flytande på flera olika språk, han har även kunskap om olika servrar och databaser samt konvexitetsteknologi. Färdigheterna har utvecklats särskilt via fritidsaktiviteter, eftersom Roni har haft IT som hobby under hälften av sitt liv.

”Ursprungligen väcktes intresset för datorer och IT som barn via videospel. Jag ville veta hur de gjordes. Därefter började jag fördjupa mig i hur speldatorer byggs upp och lärde mig grunderna i programmering. Några år senare administrerade jag redan ett flertal spelservrar och -gemenskaper och då kom jag lite närmare programmering. Från och med yrkesskolan har jag som hobby programmerat inom olika projekt. Jag har via min hobby fått omfattande färdigheter inom olika delar av IT-branschen. Jag har haft stor nytta av detta i mitt nuvarande arbete, eftersom man här arbetar med flera olika slags tekniker”, berättar Roni.

Mångsidiga studier på yrkeshögskolan löper bra vid sidan av arbetet och han avser att ta sin examen år 2024.

Vad var det då som fick Roni att söka jobb just hos Medanets?

Redan under arbetsintervjun lade jag märke till att stämningen i företaget var bra. Produkten är både intressant och viktig för kunderna. Jag känner att jag hos Medanets har möjlighet att ytterligare utveckla min kompetens.

Roni

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.