Effekter av eventuella strömavbrott på Medanets tjänster

Effekter av eventuella strömavbrott på Medanets tjänster

Stamnätsbolaget Fingrid har uppmanat till beredskap inför strömavbrott som orsakas av ett eventuellt elbortfall under vintern. Vid Medanets har vi också vidtagit försiktighetsåtgärder.

I vilka situationer kan det bli strömavbrott?

Om elförbrukningen överstiger elproduktionen och mängden importerad el blir det elbrist. För att kunna leverera tillräckligt med el i en sådan situation kan Fingrid vara tvunget att be eldistributionsområdena att minska sin elförbrukning och stänga av den växelvis i cirka två timmar. Fingrid strävar efter att planera och kommunicera avbrotten i förväg, men strömavbrottet kan också vara oplanerat.1

Hur påverkar strömavbrottet Medanets tjänster och kunder?

Medanets mobila lösning fungerar med servrar i kundens eget serverrum. Vid elavbrott inom kundorganisations eget område sköter kundens egna reservsystem om att de fungerar.

I synnerhet strömavbrott i Uleåborgsregionen kan försena hanteringen av stödförfrågningar som skickas till Medanets.

Hur är Medanets förberett på strömavbrott?

Vi har försökt förbereda oss på strömavbrott så att vi även under strömavbrott kan svara på stödförfrågningar så snabbt som möjligt. De system på Medanets kontor som behövs för att svara på stödförfrågningar skyddas av reservströmkällor. Vi har gjort insatser för att säkerställa driften av kontorets nätanslutningar genom en separat mobilanslutning.

Du får mer information från Medanets Helpdesk:
help@medanets.com
tfn +358 45 277 27 47 (vardagar kl. 8–16 UTC +2)

KÄLLOR:

1. https://www.fingrid.fi/sv/aktuellt/nyheter/2022/flera-osakerhetsfaktorer-nar-det-galler-elens-tillracklighet-under-den-kommande-vintern–finlandarna-bor-forbereda-sig-pa-eventuella-stromavbrott-som-orsakas-av-elbrist/, besökt 14.12.2022

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.