Gå över till mobilanpassad vård med kraft från Enovacoms och Medanets partnerskap

Gå över till mobilanpassad vård med kraft från Enovacoms och Medanets partnerskap

Global interoperabilitetsledare går samman med nordisk specialist inom mobila vårdappar för att ge vårdpersonal i frontlinjen åtkomst till detaljerade patientdata.

Samarbetet möjliggör säkrare och effektivare vård genom att vårdpersonal får enkel åtkomst till data från flera bildskärmar och enheter och kan digitalisera tidskrävande processer.

Genom partnerskapet samlas data från medicinteknisk utrustning automatiskt in med hjälp av Enovacoms driftskompatibla Patient Connect-plattform. Dessa förs sedan i realtid vidare till sjukhusets journalsystem (Electronic Health Record, EHR) och Medanets mobila vårdapp, vilket ger personalen tillgång till detaljerade patientdata vid vårdpunkten.

Medanets-appen ger sjuksköterskor möjlighet att registrera vitala tecken och andra vårddata på en smarttelefon och ersätta besvärliga pappersbaserade metoder som vårdpersonal ofta är låsta till. Appen levereras med ett stort antal av tidsbesparande verktyg som uppgiftslistor, fotouppladdningar och meddelanden.

Medanets-appen sparar in tusentals arbetstimmar om året för vårdpersonal i hela Norden. En nyligen genomförd kundundersökning visar att användning av standardfunktionerna i appen kan spara minst 70 timmars personaltid per månad och avdelning.

De båda organisationerna arbetar redan tillsammans i en nybyggd inrättning på centrala Finlands centralsjukhus i Jyväskylä. Sedan arbetet påbörjades i slutet av 2020 har Enovacom matat in data från 1 500 enheter till EHR och Medanets för att ge kliniska team och vårdteam korrekt och uppdaterad information.

”Enovacom- och Medanets-lösningarna kompletterar varandra mycket väl,” säger Simon Chassain, områdessäljchef för Enovacom. ”Medanets tillhandahåller en användarvänlig frontendlösning för e-observationer och många andra vårdaktiviteter.”

”Genom att hjälpa sjuksköterskor med de verktyg som är mest tidsbesparande, till exempel mätvärden, blir vår app en integrerad del av deras arbetsflöde. Detta ger ett enormt mervärde för våra kunder,” säger Juha-Matti Ranta, verkställande direktör för Medanets.

Medanets och Enovacom – som nu är ett dotterbolag till Orange Business Services – har en ambition att arbeta närmare den kollektiva kundbasen, eftersom vårdpersonalen kommer att bli en central del i globala övergången till mobildrivna och digitalt anpassade metoder i vården.

Till stöd för framväxande digital vård och driftskompatibilitet

Efterfrågan på digitala lösningar har ökat som ett resultat av vårdens svar på covid-19-pandemin. En nyligen genomförd undersökning i British Medical Journal antyder att sjuksköterskor bör omfamna tekniken för att maximera fördelarna för patientvården. Uppgifter som utförs av sjuksköterskor som inte tillför tillräckligt med värde – till exempel att registrera observationer med penna och papper – kan bättre integreras i teknikbaserade processer.

Storbritanniens Health Foundation fann att 61 % av personalen i den offentliga vården höll med om att NHS borde bygga vidare på utvecklingen som skett under pandemin och använda tekniken i större utsträckning på längre sikt.

Vid sidan av detta finns en global drivkraft för ökad IT-interoperabilitet inom vården. Detta exemplifieras av Nordic Interoperability Project som syftar till att använda digital teknik och datadelning till stöd för ett mer hållbart vårdsystem.

En studie som lyfts fram av WHO visar att opraktiska IT-system i vården gör vårdpersonalen negativt inställda till teknik, precis när det är som mest avgörande att mer teknik implementeras för att tillgodose pandemidriven efterfrågan. Användarvänliga, driftskompatibla lösningar kan vara lösningen. Som svar syftar det nya covid-19-återhämtningsprogrammet EU4Health till att bredda teknikanvändningen i europeiska vårdsystem.

”Vårt samarbete med Medanets innebär att vi kan förse vårdpersonal med framtidens heltäckande digitala vårdplattform”, säger Simon Chassain. ”IT-experter kan dela data mellan ny och befintlig teknik och låta vårdteam att komma åt dessa vid vårdpunkten. Detta är en tydlig demonstration av teknikens värde i vården.”

”Tillsammans kan Enovacom och Medanets erbjuda många sjukhus en effektiv och prisvärd väg till digitalisering och datadriven sjukvård”, tillägger Juha-Matti Ranta. ”Vårt partnerskap innebär att sjuksköterskor spelar en avgörande roll när det gäller att använda data för att förbättra vårdkvaliteten.”

***

Läs en fallstudie om hur Enovacom och Medanets samarbetar och ger vårdpersonalen åtkomst till detaljerade patientdata.

***

Kontakt

För Enovacom: Rob Benson, Elemental +44 781 509 8560 robert.b@weareelemental.uk

För Medanets: Juha-Matti Ranta, CEO +358 44 566 4999 juha-matti.ranta@medanets.com

Om Enovacom

Vårddataspecialisten Enovacom är Frankrikes ledare inom IT-interoperabilitet i vården. Enovacom kan hjälpa till med IT-frågor genom hela er digitala omvandling, vare sig organisationen är på god väg eller precis har kommit igång. Vårt erbjudande är nu ännu mer omfattande sedan vårt samgående med Orange Healthcare, B2B-vårdverksamheten i vårt moderbolag Orange Business Services. Detta samgående ägde rum den 1 oktober 2020 och skapade vår vårdavdelning ”Digital & Data” som erbjuder digital vårdprogramvara och servicepaket som riktar sig mot fyra huvudområden:

  • Skydda vårddata
  • Utbyta och dela information mellan vårdintressenter
  • Digitalisera patientvägar
  • Få ut maximalt av vårddata

Om Medanets

Medanets revolutionerar vården med en överlägsen mobilappen. Utvecklad i samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal, appen gör vårdarbetet smidigare, är ett stöd i beslutsfattandet och ger tid för det allra viktigaste – att bemöta patienten. Appen Medanets integreras med journalsystemen och kompletterar deras funktioner. Appen används på över 60 sjukhus och primärvårdsenheter i Norden.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om oss, våra lösningar och andra ämnen inom sjukvård och hälsoteknik i ett paket.