Kajanalands välfärdsområde

Primärvårdens dokumentationsbehov är samma som på centralsjukhuset, och därför beslöt man att införa Medanets lösning förutom på Kajanalands centralsjukhus även på primärvårdens enheter i Kajana, Sotkamo, Suomussalmi och Kuhmo. I Kajanaland används Medanets Mätvärden, Övervakade patienter, Early Warning Score samt Kliniska formulär (Braden, NRS2002, FRAT).


Förbättrad patientsäkerhet med hjälp av funktionen Kliniska formulär och EWS-poängsättning

Medanets-applikationen infördes i Kajanalands välfärdsområde år 2015. Syftet var att förbättra patientsäkerheten och effektivisera verksamheten med hjälp av mobilapplikationen.

I Kajanaland är man mycket nöjda med Medanets lösning. Dokumentation av vårdarbetet som sker vid patientens sida förbättrar patientsäkerheten och effektiverar verksamheten avsevärt. Implementeringen har gått smidigt och dessutom har projektet hållit tidtabellen helt. Medanets har visat sig vara en bra och pålitlig partner.

Veijo Romppainen, IT-direktör, Kajanalands välfärdsområde

Funktionen Kliniska formulär hjälper till att effektivisera vårdarbetet och underlättar identifieringen av risker. Med hjälp av EWS-poängsättningen får man viktig information om ändringar i patientens välbefinnande och kan allt snabbare ingripa i dem.


Mätvärden och Övervakade patienter underlättar tillhandahållandet av rätt vård

Medanets-applikationen möjliggör en enhetligare vård oberoende av var patienten vårdas – uppgifterna är tillgängliga var och när som helst. Vårdhändelsen kan också bli säkrare när man kan säkerställa rätt vård i rätt tid med hjälp av patientuppgifter som uppdateras i närapå realtid. Med hjälp av lösningen Mätvärden överförs vårdpersonalens dokumentering genast till det övriga vårdteamet och man kan snabbt reagera på ändringar.

Användningen av applikationen kan också minska mängden felaktig dokumentering, när till exempel kliniska observationer från patientmonitorerna överförs direkt till journalsystemet med hjälp av funktionen Övervakade patienter. I takt med att man har infört lösningen har vårdpersonalen haft mer tid över för patientvård – på flera avdelningar över 120 timmar per månad.