Medanets & Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt

Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt, Region Hämeenlinna, har använt Medanets-appen sedan 2011. De är en av Medanets första kunder.

Sjukvårdsdistriktets avdelning för akut neurologi var först ut att använda patientnära vårdapp 2011. Senare har användningen utökats till sju avdelningar, varav två även använder funktionen Övervakade patienter.

Lösningen var mycket enkel att ta i bruk och vi fick hjälp precis när vi behövde det under implementeringen. Samtalen med Medanets fungerade också bra, bl.a. möten genom Skype då vi behövde göra ändringar i planen.

Marja Koljonen, Överskötare, Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt

Omedelbar tillgång till patientinformation

Med hjälp av Medanets app dokumenteras patientrelaterade uppgifter och mätvärden med en mobil enhet direkt i journalsystemet när man är hos patienten. På så sätt kan man dokumentera uppgifterna ännu mer effektivt och exakt samtidigt som vårdpersonalen och läkarna får omedelbar tillgång till patientuppgifterna.

Lösningen användes först med Windows Mobile-enheter på avdelningarna. Våren 2017 bytte man ut dem till Android-smarttelefoner. Därmed kan avdelningarna även använda den senaste uppdaterade versionen av Medanets mobilapplikation. De nya enheterna och den uppdaterade appversionen gör vårdarbetet ännu enklare.

Feedbacken från vårdpersonalen är positiv

Medanets är den största och mest markanta förbättringen under mina 30 år som sjuksköterska.

Outi Heinilä, sjuksköterska, Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt

“Jag är nöjd med den nya enheten – Android-enheten sitter riktigt bra i handen.”

“Den påskyndar dokumentationen av patienternas vitala värden rejält, vilket sparar vårdpersonalens arbetstid.”

“Bra att kunna se patientens tidigare vitaler när man ska bedöma och reagera på vården.”

“Det är enkelt att kunna välja alla värden man vill mäta i ett ”block”, varefter lösningen frågar efter värdena i ordning – det sparar tid.”

“Det går lätt och snabbt att lägga till ytterligare information till de uppmätta värdena i textformat, t.ex. syreflöde till syremättnadsvärdet.”

Den är lätt att använda och man lär sig den snabbt (t.ex. en ny sjuksköterska som kom från psykiatrin för att hjälpa till lärde sig lösningen direkt).

“Patientlistan som blir kvar i appen baserat på mätningarna är mycket bra – det påskyndar vårdarbetet.”

“Tillräckligt många enheter tryggar flexibel användning.”