Medanets & Eksote

Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (Eksote, Region Lappeenranta) reformerar och utvecklar sina processer med mobila lösningar.

Eksote började använda Medanets mobila lösningar genom att introducera funktionen Mätvärden samt lösning för elektronisk identifikation (patientes armbandslösning) under 2012. Vid den tiden användes enheterna Windows Mobile PDA-enheter.

Enheterna har ersatts sedan dess, lösningen har uppdaterats till Android och lösning för elektronisk identifikation har expanderats samt nya funktioner har introducerats.

Används på hela centralsjukhuset

Idag används Medanets mobilapplikation för vårdarbetet på hela Södra Karelens centralsjukhus. K-flygeln, som blev klar 2018, utnyttjar också fördelarna med mobillösningarna.

Genom att dokumentera och bläddra bland patientdata med en mobilenhet slipper man gå mellan patientrummet och kansliet och spenderar mindre tid vid datorn. Det ger i sin tur mer tid över till patienten. Redan under den första användningsveckan på K-flygeln gjordes det över 7 500 mobila dokumentationer, vilket sparar mer än två timmar per avdelning och dag.

Försämringar hos patienten upptäcks i tid

Mobilanslutningen till journalsystemet och tidsbesparingen som den medför gör det möjligt att följa patientens tillstånd noggrannare. Patientens observationsvärden kan dessutom poängsättas automatiskt med Medanets lösning, vilket gör det lättare att identifiera patienter vars tillstånd försämras akut. Det är särskilt viktigt när det inte går att se på utsidan att patienten försämrats.

Totalpoängen som visar patientens riskklass motsvarar kliniska åtgärder som fastställts av sjukhuset (som t.ex. tillkallande av vårdgrupp).

Vårdaren ser åtgärderna via den mobila lösningen och kan efter en snabb observation inleda nödvändig vård med en gång.

Moderna mobila verktyg

Avdelningarna som användes mobila lösningarna ersatte sina mobila enheter i början av 2017 med Samsungs smarttelefoner. På den tiden introducerades också den uppdaterade Android-versionen till dessa enheter. I den nya versionen har teknik och användarvänlighet utvecklats betydligt de senaste åren. Enligt den feedbacken vi har fått från enheterna, är den nya versionen väl omtyckt.

Hösten 2017 introducerade Medanets-lösningen med Ascom Myco 2-terminala enheter i det nya Eksote intensiv avdelning. Efter introduceringen behandlas vårdgivares varningar, mätvärden, patientdatasökning och arkivering via samma mobil enhet. Med funktionen Övervakade patienter effektiviseras vården i intensivavdelning, samt data från Philips-monitorer kan överföras trådlöst av vårdgivarens bekräftelse i journalsystemet.

Identifiera patienter elektroniskt

När det gäller patientens armbandslösning har detta expanderat på Eksote för att täcka de flesta avdelningar på centrala sjukhuset och bostadshusen i de omgivande kommunerna. Lösningen utnyttjas också i samband med mobil patientdatasökning och inregistrering genom att identifiera patienten elektroniskt. Detta bekräftar att observationen eller mätningen hamnar i den rätta patientjournalen.