Medanets & Kajanalands samkommun för social- och hälsovård

Primärvården har ungefär samma dokumentationsbehov som centralsjukhuset. Därför beslutade man sig för att införa Medanets lösning för vårdpersonal på Kajanalands centralsjukhus och på primärvårdsenheterna i Kajanaland, Sotkamo, Suomussalmi och Kuhmo.

Förbättra patientsäkerhet och effektivitet

2015 införde Kajanalands samkommun för social- och hälsovård Medanets mobil vårdapp. Deras mål var att förbättra patientsäkerheten och effektivisera verksamheten med hjälp av mobillösningar.

I Kajanaland är man oerhört nöjda med Medanets lösning. Genom att dokumentera vårdarbetet medan man är hos patienten förbättrar man patientsäkerheten och verksamheten blir mycket effektivare. Implementeringsprojektet har gått mycket bra och har dessutom följt tidsplanen. Medanets har visat sig vara en bra och pålitlig samarbetspartner.

Veijo Romppainen, Strategisk IT-chef, Kajanalands samkommun för social- och hälsovård

Idag använder man i Kajanaland Medanets funktioner Mätvärden, Övervakade patienter, Early Warning Score och Kliniska formulär (Braden, NRS2002, FRAT).

Rätt vård i rätt tid

Medanets app möjliggör enhetlig vård oavsett var patienten befinner sig – uppgifterna finns överallt, hela tiden. Vården blir också säkrare eftersom patientuppgifterna är tillgängliga i realtid och möjliggör rätt vård i rätt tid.

Hälso- och sjukvårdspersonalens arbete underlättas också eftersom alla handlingar dokumenteras i en och samma mobilapplikation. Det reducerar också mängden fel och felaktiga dokumentationer. Tack vare Medanets lösning har personalen fått mer tid över till patienten – mer än 120 timmar i månaden på flera avdelningar.