Medanets & Lapplands sjukvårdsdistrikt

Lapplands centralsjukhus är det enda av de sjukhus som använder journalsystem Esko som även utnyttjar de mobila lösningar som används på andra håll i Finland.

Tillförlitligare registrering av patientinformationen

Jourpolikliniken i Lapplands centralsjukhus använder Medanets vårdappens funktioner Mätvärden och Övervakade patienter. Registrerade värden kan dessutom omedelbart granskas bredvid patienten med appen.

Införandet av mobilrutinerna vid Lapplands centralsjukhus under hösten 2018 mottogs med entusiasm.

Införandet av vårdappen har fått en lovande start. Nu kan vi registrera vitalvärdena tillförlitligare och snabbare på Esko.

Outi Tikkanen, avdelningsskötare på jourpolikliniken vid Lapplands centralsjukhus

Innan den nya vårdappen infördes på jourpolikliniken vid Lapplands centralsjukhus gick vårdare från patientrummet till kansliet för att registrera mätvärden i journalsystem. Det extra dataarbetet lade beslag på vårdarens tid för att vårda patienten.

Mobilt dataarbete i samband med vårdtillfället

Numera får man kontakt med journalsystem mobilt, varvid vårdarbetet inte avbryts på grund av överflödiga promenader eller dubbelregistrering av uppgifterna. Då vårdpersonalen kan registrera patientuppgifter på smarttelefonen som bärs i fickan, behöver man inte heller köa för att komma åt datorn eller vänta på att den startar.

Jourpoliklinikens vårdare utför dagligen över 600 mobila registreringar till journalsystem Esko.

Registreringen och den information som kan bläddras fram omedelbart vid vårdtillfället medför intelligentare beslutsfattande och bättre patientvård. Man kan också reagera snabbare på förändringar hos patienten då informationen om patientens hälsotillstånd registrerats i realtid och är tillgängliga för alla proffs som deltar i vården.

Vårdare kan fortsätta att använda appen även om journalsystem skulle krascha eller om det uppstår ett nätverksfel – informationen som har registrerats på mobilappen uppdateras till rätt position så fort datorfelet är åtgärdat.