Medanets & Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, Region Jyväskylä, effektiviserar dagliga omvårdnadsrutiner genom att överföra information från patientmonitorer direkt till journalsystemen.

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt införde Medanets funktionen Övervakade patienter på BB-avdelningen. Avdelningen vårdar för tidigt födda barn och spädbarn som behöver specialistvård. De behöver intensivövervakning och är därför ständigt uppkopplade till patientmonitorer.

Senare har användningen utökats till ytterligare fem avdelningar – neurologiavdelningen, hjärtövervakningen, jour- och infektionsavdelningen, akutmottagningen och barnavdelningen.

Principen om engångsdokumentation

Tidigare överfördes mätresultaten från monitorerna till en central skärm på avdelningens kansli, men inte till journalsystemet Efficas patientkurva. Det innebar att vårdpersonalen fick sköta överföringen manuellt. Med Medanets lösningar är det nu lättare att överföra resultaten till journalsystemet. Den första månaden gjorde man över 11 000 dokumentationer.

Automatisk överföring av mätresultat från övervakningsmonitorerna till patientkurvan efter vårdgivarens undersökning uppfyller de principer som vi vill lyfta fram i vår utvecklingsverksamhet. Målet är att automatisera funktionerna och framhäva principen om engångsdokumentation. Varje år har många enheter nämligen gjort enormt många manuella dokumentationer.

Satu Pitkänen, applikationsexpert vid KSSHP

Effektivisering av vårdprocesser

Patientsäkerheten förbättras eftersom dokumentationsfelen minskar eller till och med försvinner helt. Ritva Sipponen arbetar vid BB-avdelningen och konstaterar att patientsäkerheten också förbättras, eftersom de automatiska förhandsbestämda kontrollvärdena gör att personalen inte längre behöva komma ihåg dem eller hinna dokumentera dem. Sipponen säger också att möjligheten att överföra uppgifter från flera barn samtidigt till patientkurvan effektiviserar arbetet ytterligare.

Avdelningarna är också medveten om att applikationen bara är ett hjälpmedel och att det fortfarande är lika viktigt att övervaka patienten.

Medanets: Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt använder Medanets app för att dokumentera monitordata, observationsvärden, riskbedömningar och EWS-poäng på såväl centralsjukhuset som vårdcentraler.