Medanets & Norra Savolax sjukvårdsdistrikt

Under 2017 genomfördes ett pilotförsök med smartmobilappen Medanets för vårdarbete på Kuopio universitetssjukhus (KUS). Efter positiv feedback från användarna implementerades appen på hela KUS. De introducerar flera olika Medanets-appfunktioner samtidigt.

KUS valde att byta till mobil bläddring och dokumentation av patientuppgifter och mätvärden för att effektivisera arbetsgången och förbättra patientsäkerheten och vårdkvaliteten.

Mobilappen för vårdarbete gynnar inte bara vårdpersonalen, utan även läkare och specialister, då de får direkt tillgång till de fysiologiska mätvärdena när de ska fatta beslut.

Päivi Kokkonen, Utvecklingschef, Norra Savolax sjukvårdsdistrikt.

En tidsbesparing på över 600 timmar per månad

KUS implementerade flera av appens funktioner, som bl.a. bläddring och dokumentation av mätvärden, Early Warning Score (EWS) och funktionen övervakade patienter.

All implementering kräver funktionell planering och utbildning, så även implementeringen av t.ex. Early Warning Score (EWS). Man ska inte låta sig ledas av systemet, men den enkla dokumentationen motiverade implementeringen, konstaterar Kokkonen.

Även när mobil dokumentation var ännu något nytt och implementeringen befann sig i ett tidigt skede, användades appen i stor omfattning på KUS. Från början gjordes varje månad över 50 000 mobila dokumentationer, vilket innebär en tidsbesparing på över 600 timmar per månad. När man får mer tid över till vårdarbetet och har direkt tillgång till uppgifterna kan man snabbare reagera på ändringar i patientens tillstånd och därmed ge patienten rätt vård i rätt tid.