Medanets & Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Region Turku, har infört Medanets mobila lösningar på mer än 46 avdelningar inom alla ansvarsområden i sjukvårdsdistriktet. De är den första inom finsk specialistsjukvård som implementerat mobilapplikationens medicineringsfunktion.

Varje månad görs i genomsnitt 190 000 mobila dokumentationer, vilket sparar tusentals timmar som istället kan läggas på vårdarbetet. De första implementeringarna ägde rum under 2015 och 2016.

Uppgifter direkt på rätt ställe

Med Medanets-appen kan man se och dokumentera patientens uppgifter direkt i journalsystemet med en smarttelefon. Tidigare registrerade värden är omedelbart tillgängliga för sjuksköterskan. ”Med Medanets lösningar ser den som vårdar patienten alltid det tidigare observationsvärdet innan han eller hon dokumenterar det nya värdet. På så sätt kan man se och reagera på förändringar med en gång,” säger Pirkko Kortekangas, administrationsöverläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

”Med Medanets lösningar kan vi förbättra vårdkvaliteten, frigöra tid som tidigare lades på mångdubbel behandling av data och minska feldokumentationer. Uppgifterna är alltid aktuella, på rätt plats direkt och även tillgängliga för vårdpersonal som deltar i arbetet på avstånd”, säger Kortekangas.

Medanets har påskyndat dokumentationen märkbart. Nu är alla uppgifter tillgängliga i realtid på läkarronden. Den stora skillnaden är att man inte längre behöver bära runt på en bunt papper som man skriver upp värdena på eller försöka komma på i efterhand var man lagt dem. Medanets minskar mängden dubbeldokumentationer avsevärt.

Jarno Uutela, Sjuksköterska, Åbo universitetssjukhus

Mobilappens funktion för läkemedelsbehandling förbättrar patientsäkerheten

Funktionen Medicinering av Medanets-appen gör det möjligt att granska och dokumentera administrering av ordinerade läkemedel trådlöst med en smarttelefon direkt i patientrummet.

Funktionen Medicinering har designats till stöd och trygghet för vårdaren genom att säkerställa korrekt läkemedelsbehandling samt aktuell notering om utdelning i medicineringsprogrammet. Under medicinutdelningsrundan identifieras rätt patient genom att skanna patientens ID-armband och korrekt medicin, dos och utdelningssätt kontrolleras utifrån realtidsinformation. Appen hämtar också en doseringstidtabell från journalsystemet, vilket möjliggör att rätt medicin ges vid rätt tid.

En notering om utdelning av medicin lagras genast i journalsystemet och dubbelutdelning av mediciner undviks, eftersom alla kan se situationen i realtid. Då vårdaren kan granska ordinationerna och tidigare noteringar direkt i patientrummet minskar antalet mänskliga misstag och det blir tid över för vård av patienten.