Medanets & Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun

Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun, Region Lahti, började använda Medanets mobila lösningar under hösten 2017. Medanets vann avtalet genom en offentlig upphandling.

Dokumentation vid sängplats

Idag används Medanets app på 13 avdelningar i välfärdssamkommunen och omfattar förutom funktioner Mätvärden, Övervakade patienter, Early Warning Score och Kliniska formulär (BRADEN, FRAT, NRS2002,CAM, MNA, BDI21, AUDIT C, mini-intervention, AUDIT65 och GDS30).

De uppmätta värdena dokumenteras mobilt på enheten för barnsjukdomar med smarttelefonen Ascom Myco 2. Dokumentationen sker intill patienten och uppgifterna överförs direkt till journalsystemet. Man kan även bläddra trådlöst genom tidigare dokumentationer utan att lämna rummet.

Genom funktionen Övervakade patienter kan uppgifterna i patientövervakningssystemen överföras trådlöst direkt till journalsystemet, antingen automatiskt eller genom kvittering av sjuksköterskan. På så sätt minskar man risken för dokumentationsfel och slipper dubbeldokumentationer. Enheten för barnsjukdomar i Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun använder monitorer från Philips, som Medanets också integrerat sin lösning i.

Samma enhet för dokumentation och patientlarmsystem

Samtidigt började enheten för barnsjukdomar att använda kommunikationsappen Ascom Unite. Avdelningens Ascom Myco 2-smarttelefoner används för att hantera larm i patientlarmsystemet och medicineringsenheter, vilket förbättrar optimeringen av arbetsflödet.