Medanets & Satakunda sjukvårdsdistrikt

Satakunda sjukvårdsdistrikt har använt Medanets-appen sedan 2015. Tack vare Medanets har riskklassificeringen blivit en viktig del av den vardagliga patientvården.

Användningsgraden är praktiskt 100 procent

Idag används Medanets app på hela Satakunda centralsjukhus. Mobil dokumentation minskar antalet felaktiga dokumentationer märkbart, uppgifterna är alltid aktuella och tillgängliga för alla och vårdprocessen effektiviseras då man slipper dubbeldokumentationer.

Implementeringarna har gjorts i tid och inom budget. Lösningarna används aktivt och användningsgraden är hög, praktiskt taget 100 procent. Vi tänker utöka användningen av båda lösningar ytterligare den närmaste tiden.

Leena Ollonqvist, Datachef, Satakunda sjukvårdsdistrikt.

Vårdarbetet blir smidigare när vårdaren kan utföra flera databaserade uppgifter med en och samma mobilenhet. Sjuksköterskan har med sig mobilenheten i de olika patientsituationerna och får därmed mer tid över till patienten.

Kliniska formulär underlättar vårdarens vardag

Funktionen Kliniska formulär, som Medanets har utvecklat i samarbete med sina kunder, gör riskbedömningen smidig eftersom den interaktivt räknar ut vilken som helst riskpoängsättning som journalsystemet stöder, omedelbart ger vårdaren en åtgärdsplan och dokumenterar riskpoängen direkt i patientens uppgifter i journalsystemet.

Sjuksköterskan Kristiina Holm vid sjukhuset Satasairaala berättar att Medanets är smidig och erbjuder vägledning. Tack vare den har riskklassificeringar blivit en viktig del av det vardagliga patientarbetet.

Eftersom den genomförda klassificeringen (som Braden- eller NRS2002-skalan) tydligt öppnas i appen kan vårdaren fästa sin uppmärksamhet vid korrekt delområde i patientens vård, till exempel bättre näring eller en ny madrass. Den styr vården och tar inte extra tid, utan tar däremot bort onödiga moment. Den underlättar arbetet oerhört!

Kristiina Holm, Sjuksköterska, Satasairaala

”Tidigare genomfördes riskklassificeringar manuellt på avdelningen. Då lämnade riskbedömningen rum för tolkningar och det var arbetsamt och långt ifrån praktiskt att söka upp information inför nästa gång,” säger Holm.

Jag har haft mitt nuvarande jobb på hjärtavdelningen i två år. Under den tiden har jag inte observerat ett enda liggsår hos våra patienter. Vi använder Braden mycket aktivt och reagerar genast på situationer, och därför är situationen vad gäller liggsår utmärkt hos oss.

Kristiina Holm, Sjuksköterska, Satasairaala