Medanets & Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt, Region Seinäjoki, har använt Medanets mobil app av vårdarbetet sedan 2012. I dag använder sjukvårdsdistriktet appen inom hela centralsjukhuset.

Deras lösningspaket omfattas funktioner Mätvärden, Övervakade patienter och riskbedömningssystemet Early Warning Score (EWS) för identifiering av försämringar i en patients tillstånd.

Vårdpersonalens erfarenheter av Medanets app

Mobile lösningarna underlättar och förenklar vårdpersonalens arbete. Arbetet går lättare och snabbare när man kan dokumentera och se patientuppgifterna intill patienten.

”Vårdarbetet underlättas och påskyndas eftersom man inte behöver dokumentera mätningarna någon annanstans.”

”Exakt och snabbt, uppgifterna överförs med ett enda klick.”

“Den är lätt och snabb att använda, man behöver inte ens räkna poängen själv.”

”Appen erbjuder vägledning enligt våra anvisningar. Vid behov kan vi ändra dem i samarbete med Medanets.”

”Samma uppmätta parametervärden överförs till journalsystemet så att de även kan användas till annat.”

”Mätresultatens trend syns på journalsystemet.”

”I appen ser man även patientens tidigare mätresultat så att man kan jämföra det med det nyligen uppmätta värdet och direkt se trenden mellan två mätningar.”

Varnande tecken på förändringar i patientens hälsotillstånd

Sjukvårdsdistriktet är ett de första som även börjat använda den nya funktionen inom Medanets-appen: dokumentation av EWS (Early Warning Score). Funktioner i Medanets-appen kan alltid skräddarsys enligt användarnas behov och önskemål. Till exempel förbättringsförslagen som vårdpersonalen lämnar av lösningen tas i beaktande och appen förbättras utifrån dem. Viktigast är att utveckla lösningen så att den fungerar så smidigt som möjligt ihop med vårdarbetsprocesserna.

Intensivvårdsavdelningen bad IT-avdelningen hitta en lösning på behovet att kunna dokumentera EWS i och med de nya vårdrutinerna. Medanets tekniska lösning kompletterade de tidigare införskaffade delarna av appen på rätt sätt. EWS-funktionens möjlighet att anpassa sig till de nödvändiga dokumentationsparametrarna erbjuder vårdpersonalen och läkarna rätt sorts stöd när de ska fatta vårdbeslut.

Markku Stenman, IT-chef vid Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt har testat EWS-funktionen i ett pilotprojekt sedan slutet av 2016, först på två avdelningar: akutavdelningen och avdelningen för bukkirurgi. Nu utökar sjukvårdsdistriktet användningen även till andra avdelningar. Däremot har man dokumenterat mätvärden och monitordata på flera avdelningar sedan 2014.