Medanets & Soite

Medanets och Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun (Soite, Region Kokkola) använder Medanets funktionen Mätvärden. Den första enheten i Soite började använda lösningen sommaren 2017.

Senare introducerades lösningen till tio andra speciella hälsovårdsavdelningar. Funktionen Övervakade patienter har också integrerats i lösningen.

Genomförandet lyckades i samarbete med Medanets, som utbildade vårdare på plats i avdelningarna. Vårdgivarnas erfarenheter av mobil inregistrering har varit främst positiva. Det är bra att fortsätta vårt samarbete från och med nu!

Satu Tikkanen, Datahanteringsansvarig, Soite.

Patientsäkerheten förbättras och operationerna blir effektivare, när observationsvärdena och andra patientdata nu kan bläddras och dokumenteraas omedelbart medan patienten vårdas. Realtidsförbindelsen mellan Medanets-lösningarna och patientinformationssystemet Effica garanterar också bättre beslutsfattande i enlighet med senaste patientdata.