Medanets & Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är den första i Sverige som introducerar Medanets mobila vårdlösningar.

I Västra Götalandsregionen arbetar vården smart med digitala lösningar. Patienternas värden registreras direkt via en smartphone, vilket minskar tiden för administration och ger vårdens medarbetare mer tid för patienten.

När Medanets mobila lösning introducerades i vården förbättrades både patientens och medarbetarens upplevelse samtidigt som administrationen minskade och patientsäkerheten ökade. I VGR använder redan över 120 vårdavdelningar den mobila lösningen. Effekterna är positiva och omedelbara.

Mer tid till patienten

Under de första månaderna VGR började använda lösningen minskade antal feldokumentationer med 75% samtidigt som 70 timmar frigjordes per avdelning varje månad. Tiden används istället till att vara med patienten.

Lösningen inkluderar realtidsuppdateringar till journalsystemet, vilket gör att rätt beslut kan fattas vid rätt tillfälle. När mätvärden registrerades manuellt, visar statistik att fördröjningen mellan mättillfället och registrering var runt 25 minuter.

Nu går VGR vidare och kopplar på alla avdelningar, runt 250 totalt.

Samverkan för ökad kvalitet

Lösningen har tagits fram av VGRs journalsystemsleverantör, Cerner, tillsammans med det finska företaget Medanets. Liknande lösningar används av mer än 30 sjukhus och primärvårdsenheter i Finland. Tillsammans har Cerner och Medanets skapat en lösning som underlättar vårdarens vardag och ökar patientsäkerheten.

”Det är fantastiskt roligt att vi hittat en bra lösning som gör skillnad i vården.”

Ann-Sofie Ardfelt, avdelningschef för VGR IT vårdsystem

Det har varit ett viktigt önskemål från sjukvårdspersonal att arbeta med dokumentation nära patienten så att de kan fokusera på patienten och inte administrationen.

Användningen av smartphones (både Apple IOS / Android) har på detta sätt sparat värdefull tid som istället kan ägnats åt vård av patienter. Tiden som hittills frigjorts för patientarbete är, enligt VGR:s egna beräkningar, över 5 000 timmar per månad.