Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite använder Medanets-applikationen på flera av centralsjukhusets avdelningar, Kannus och Dunkars avdelningar för allmänmedicin samt på Karleby hemsjukhus. Den första avdelningen införde lösningen redan sommaren 2017. Medanets-lösningarna som används är Mätvärden, Övervakade patienter, EWS och Admin UI.


Lösningen infördes smidigt i samarbete med Medanets team, som utbildade vårdpersonalen på plats på vårdavdelningarna. Vårdpersonalens erfarenheter av mobillösningarna har i regel varit positiva. Det bådar gott inför fortsatt samarbete!

Satu Tikkanen, dataskyddsombud, Soite

Lösningarna har hjälpt Mellersta Österbottens välfärdsområde att förbättra patientsäkerheten och effektivera verksamheten. Nu kan patientuppgifter kontrolleras och dokumenteras direkt i vårdsituationen. Anslutningen närapå i realtid mellan Medanets lösningar och journalsystemet säkerställer också bättre stöd för beslutsfattandet.