Medanets & Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KHSHP) on hyödyntänyt mobiilikirjaamista jo vuodesta 2011 lähtien. He ovat Medanetsin ensimmäisiä asiakkaita.

Mobiilisovellus otettiin käyttöön ensimmäisenä akuuttineurologian osastolla. Sittemmin ratkaisun käyttö on laajentunut seitsemälle osastolle, joista kahdella on käytössä myös Medanetsin monitoroidut potilaat -toiminnallisuus.

Käyttöönotto sujui erittäin hyvin, ja saimme tukea tarvitessamme hyvin sen aikana. Myös neuvottelut Medanetsin kanssa toimivat – mm. kokoukset joustavasti Skypen avulla, kun tarvittiin muutoksia suunnitelmiin.

Marja Koljonen, Ylihoitaja, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Välitön pääsy potilastietoon

Medanets-sovelluksen avulla potilaaseen liittyvät tiedot ja havainnot kirjataan mobiililaitteella välittömästi potilaan vierellä suoraan potilastietojärjestelmään. Tällä tavoin pystytään lisäämään dokumentoinnin tehokkuutta ja tarkkuutta samalla mahdollistaen hoitajille ja lääkäreille välitön pääsy potilastietoon.

Ratkaisu otettiin aluksi osastoilla käyttöön Windows Mobile -päätelaitteilla. Kesällä 2017 päätelaitteet vaihdettiin Android-älypuhelimiin, ja tällöin osastot saivat myös käyttöönsä Medanets mobiilikirjaamissovelluksen uusimman, päivitetyn version. Uudet laitteet ja päivitetty sovellusversio tuovat hoitotyöhön lisämukavuutta.

Palaute hoitajilta on ollut positiivista

Medanets on ollut suurin ja merkittävin hoitotyötä helpottava asia 30 vuoden sairaanhoitajaurani aikana.

Sairaanhoitaja Outi Heinilä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

”Nopeuttaa merkittävästi potilaiden vitaaliarvojen kirjaamista säästää näin hoitajien työaikaa.”

”Tyytyväinen uuteen laitteeseen – Android-laite käteen todella hyvä.”

”Hoidon arvioinnin ja reagoinnin kannalta hyvä, kun näkee potilaan edelliset mitatut vitaaliarvot.”

”Helppoa, kun kaikki halutut mitattavat suureet voi valita ”yhteen pötköön” ja sitten ratkaisu kysyy arvoja järjestyksessä – säästää aikaa.”

”Mitattuihin arvoihin saa helposti ja nopeasti kirjattua tekstimuodossa lisätietoja, esim. saturaatioarvoon happivirtauksen.”

Helppokäyttöinen – käytön oppii nopeasti (esim. psykiatrian puolelta lisäavuksi tullut uusi hoitaja oppi ratkaisun käytön heti).

”Mittausten perusteella sovellukseen jäävä potilaslista erittäin hyvä – nopeuttaa hoitotyötä.”

”Tarpeeksi monta laitetta takaa joustavan käytön.”