Mobil medisinering i Mellersta Finland

Mobil medisinering i Mellersta Finland

Medanets Medication har vært brukt av våre Uranus-kunder siden 2018. Løsningen er nå også tilgjengelig for våre Lifecare-kunder, og Mellersta Finland sykehusdistrikt var først ute med å ta den i bruk ved Hospital Nova.

Målet med mobil medisinering i Mellersta Finland sykehusdistrikt er å gjøre behandling med legemidler tryggere, fremme CLMA (closed loop medication process) i behandling med legemidler og sørge for raskere registrering av legemiddelbruk. Sykehusdistriktet har planer om å implementere den mobile medisineringsløsningen ved nesten alle avdelinger ved Hospital Nova som allerede bruker appen Medanets til andre formål.

Medanets Medication

Med Medanets kan sykepleieren få tilgang til informasjon om pasientens medisiner når hen er hos pasienten og rett før medisinen gis. All legemiddelrelatert informasjon hentes i sanntid fra den elektroniske pasientjournalen. Medisinering registreres i systemet med en gang legemiddelet blir gitt.

Sanntidsdokumentasjon av legemiddelbruk:

  • gjør det mulig å ta kliniske beslutninger basert på sanntidsinformasjon
  • forhindrer dobbeltmedisinering
  • gjør det lettere å vurdere effekten av legemidler på pasienten

Forberedelse og proaktive tiltak

Før Mellersta Finland sykehusdistrikt kunne ta Medanets Medication i bruk, måtte de endre egen praksis. Det ble gjort en del store endringer i den daglige registreringsprosessen, men endringene skapte en tryggere praksis og banet vei for å gjøre mobilappen til en del av prosessen.

  1. Tidligere ble medisinering dokumentert i pleiebeskrivelser (hoidonseuranta), mens dette nå dokumenteres under legemidler i Lifecare. Legemidler som gis med Medanets-appen dokumenteres også her.
  2. Det ble gitt mer detaljerte instrukser om å kontrollere pasientenes legemiddeljournaler og resepter for å holde journalene oppdatert.
  3. De nye retningslinjene krever at legemidlene registreres hver gang de blir gitt. Fordelene er blant annet tryggere bruk av legemidler, en mer detaljert vurdering av pasientens behov for legemidler og bedre juridisk beskyttelse for de ansatte siden pasientens legemiddelbruk kan verifiseres i sanntid.

Innføring i et bevisst tempo

Det første prøveprosjektet ble lansert i februar 2022 og varte i tre uker. Løsningen ble tatt i bruk ved én avdeling per uke fram til sykepleierstreiken stoppet innføringsprosessen. Ved resten av avdelingene ble løsningen innført i løpet av en uke.

Et bevisst innføringstempo gjør at vi kan lære opp hver enkelt ansatt og sørge for at alle forstår de nye retningslinjene. Selvfølgelig kan innføringen gjøres raskere eller overalt på én gang, men da må man ha et godt grunnlag av brukere med gode ferdigheter eller en enhet som kan tilby tilstrekkelig med støtte.

– Jenni Puoliväli, prosjektleder, Mellersta Finland sykehusdistrikt

Ifølge Puoliväli synes sykepleierne at legemiddelfunksjonen er enkel å bruke og at læringsprosessen har vært effektiv. Puoliväli nevner at brukernes ferdigheter varierer. Noen ville ha visst hvordan de bruker funksjonen uten noe opplæring, mens andre trenger lenger tid på å lære.

Sykepleiernes erfaringer

Tilbakemeldingene fra sykepleierne har vært positive etter å ha opplevd fordelene løsningen gir dem i arbeidshverdagen:

Hvis du allerede vet hvordan du bruker Medanets-appen, tar det ikke lang tid å lære medisineringsfunksjonen.

Medisineringsfunksjonen er logisk, og jeg liker spesielt muligheten til å undersøke reseptene nøye.

Muligheten til å se medisiner som kan gis etter behov er et glimrende verktøy, og det er enkelt å kontrollere når medisinen sist ble gitt til pasienten og hvilken medisin som kan gis når man er hos pasienten.

Den nye prosessen har også bydd på utfordringer. Noen problemer er allerede løst, mens andre tar lenger tid i påvente av at nye prosedyrer flettes godt inn i eksisterende arbeidspraksis.

Noen ganger kan det være utfordrende å registrere alle legemidlene pasienten får.

 


Abonner på nyhetsbrevet vårt for å få oppdatert informasjon, om oss, om løsningene våre og om andre helse- og helseteknologirelaterte emner, alt på samme sted.