Datasikkerhet hos Medanets

Medanets behandler personopplysninger som en del av sin aktivitet. På denne siden kan du lese om hvordan vi behandler personopplysninger knyttet til markedsføring.

I henhold til EUs generelle personvernforordning opererer Medanets som behandlingsansvarlig i disse situasjonene. Registeransvarliges kontaktopplysninger:

Medanets Oy
Kiilakiventie 1, 90250 Uleåborg
tlf. +358 10 336 1780

Dersom du har spørsmål eller ønsker å gi tilbakemelding om behandlingen av personopplysninger i Medanets, kan du kontakte vår personvernansvarlige: dataprotectionofficer@medanets.com

Beskrivelse av behandlingen av personopplysninger i henhold til EUs generelle personvernforordning

Hvilket grunnlag har Medanets for bruken av personopplysninger i markedsføringen?

Medanets kan behandle personopplysningene dine i markedsføringen dersom du selv har gitt dem til Medanets, som for eksempel via kontaktskjemaet på nettsiden vår (håndteringen basert på samtykke) eller dersom organisasjonen din er Medanets sin kunde eller samarbeidspartner eller har et annet saklig forhold til Medanets (håndteringen basert på legitim interesse). Medanets har vurdert realiseringen av en legitim interesse med en balansetest, som du kan be om å få se av vår personvernansvarlige: dataprotectionofficer@medanets.com

Hva brukes personopplysningene mine til i markedsføringen til Medanets?

Personopplysningene dine kan bli brukt til direkte reklame, fjernsalg eller annen direkte markedsføring eller markedsundersøkelser som er tillatt i lovgivningen.

Medanets utgir et elektronisk nyhetsbrev som sendes per e-post til personene i markedsføringsregisteret som ikke har forbudt dette (soft opt-in / opt-out). Nyhetsbrevet vil også bli sendt til personer som har bestilt det via et elektronisk bestillingsskjema (opt-in).

Hvor har Medanets fått personopplysningene mine fra?

Medanets har fått personopplysningene dine (dvs. kontaktopplysningene dine) fra offentlig tilgjengelige kilder, som for eksempel nettsteder, eller fra deg selv.

Hvilke av mine personopplysninger er det Medanets håndterer?

Vi kan behandle følgende opplysninger:

 • navn
 • e-postadresse
 • telefonnummer
 • bedrift og stilling
 • e-postmarkedsføringsanalyse: mottatte og åpnede e-postmarkedsføringsmeldinger samt tiltak som er utført i dem (klikk)
 • Opplysninger du selv har oppgitt via undersøkelsesverktøyet SurveyMonkey, som for eksempel i forbindelse med Medanets kundehendelser.

I tillegg blir meldinger som sendes via kontaktskjemaet på nettsiden vår samt chatbot-verktøyet Serviceform lagret med kontaktinformasjonen din.

Hva er informasjonskapsler og hvilke informasjonskapsler brukes på nettstedet til Medanets?

Informasjonskapsler er data (små tekstfiler) som lagres på brukerens nettleser. Ved å bruke disse husker nettstedet opplysningene om brukeren og personifiserer innholdet på grunnlag av de lagrede dataene.

Medanets bruker tre typer informasjonskapsler på nettsiden:

 • Nødvendige funksjonelle informasjonskapsler. Nettsiden vår fungerer ikke uten disse informasjonskapslene.
 • Informasjonskapsler knyttet til analyse og brukeropplevelse («statistikk»). Disse informasjonskapslene gir oss informasjon om hvordan nettstedet vårt blir brukt. Informasjonen hjelper oss med å forbedre innholdet og brukervennligheten til nettstedet vårt.
 • Markedsføringsinformasjonskapsler. For eksempel bruker vi disse informasjonskapslene for å sikre at Medanets-reklamen som brukerne av nettstedet ser, er av deres interesse.

Statistikk- og markedsføringsinformasjonskapslene som vi bruker på nettsiden vår er tredjeparts informasjonskapsler relatert til Leadfeeder-verktøyet, de sosiale mediekanalene vi bruker (Facebook, Twitter, LinkedIn og Youtube) samt Googles annonseverktøy. Tredjeparter bruker dem i samsvar med sine egne personvernerklæringer.

Som bruker av nettstedet vårt kan du velge om du vil tillate oss å bruke statistikk- og markedsføringsinformasjonskapsler.

Nettjenesten vår, Louhi, samler inn IP-adresser i samsvar med tjenesteleverandørens personvernerklæring.

Mer informasjon om informasjonskapslene finner du for eksempel på Nettsiden til det finske transport- og kommunikasjonsbyrået

Hvem andre enn Medanets kan motta opplysningene mine?

Opplysningene dine kan også mottas av tjenesteleverandører som Medanets bruker i markedsføringen sin. Disse er:

 • Salesforce.com, Inc. (styringssystem for kunderelasjoner)
 • Mailchimp / Intuit, Inc. (nyhetsbrevverktøy)
 • Serviceform (chatbot-verktøy)
 • Google, Inc. (nettstedsanalyse og søkeordreklame)
 • Leadfeeder (nettstedsanalyse)
 • Moventive.ai / SurveyMonkey (undersøkelsesverktøy)
 • Louhi Net Oy (nettjeneste)

Hvor kan Medanets oppgi eller overføre personopplysningene mine?

Medanets bruker tjenesteleverandører med servere som befinner seg i USA. Dette betyr at personopplysninger som behandles for markedsføringsformål kan overføres til samt lagres eller behandles i USA. Det er inngått avtaler med tjenesteleverandørene om overføring, lagring og behandling av personopplysninger, som inkluderer EUs godkjente standard-kontraktkausuler.

Hvor lenge oppbevarer Medanets personopplysningene mine?

Medanets oppbevarer opplysningene dine så lengeorganisasjonen din er Medanets sin kunde eller samarbeidspartner eller er i et annet relevant forhold til Medanets, og du er ansatt i organisasjonen i en oppgave relatert til Medanets. Opplysningene dine vil bli slettet ved slutten av forholdet. Når det gjelder e-postmarkedsføring i form av nyhetsbrev, oppbevares opplysningene inntil du avbestiller nyhetsbrevet eller nyhetsbrevtjenesten avsluttes. Opplysningene dine slettes umiddelbart dersom du ber om det.

Hvilke rettigheter har jeg når det gjelder behandlingen av personopplysningene mine?

Når opplysningene dine behandles på grunnlag av samtykke, har du følgende rettigheter:

 • rett til å bli informert om behandlingen av personopplysningene
 • rett til innsyn i opplysningene
 • rett til å rette på opplysningene
 • rett til å slette opplysningene (retten til å bli glemt)
 • ett av grunnlagene for å få slettet opplysningene er at den registrerte trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen, og det ikke er annet rettslig grunnlag for behandlingen
 • rett til å begrense behandlingen av opplysningene
 • plikten til å varsle om retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling

Når behandlingen av opplysningene dine er basert på behandlingsansvarliges legitime interesse, har du følgende rettigheter:

 • rett til å bli informert om behandlingen av personopplysningene
 • rett til innsyn i opplysningene
 • rett til å rette på opplysningene
 • rett til å slette opplysningene (retten til å bli glemt)
 • rett til å begrense behandlingen av opplysningene
 • plikten til å varsle om retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling
 • rett til å protestere mot behandlingen av opplysningene.

Abonnenter av nyhetsbrev og brukere av Medanets-nettstedet har rett til å når som helst trekke tilbake et samtykke av behandlingen av opplysningene deres. Samtykket kan trekkes tilbake ved å melde deg av nyhetsbrevet og/eller forby bruk av ikke-essensielle informasjonskapsler.

Du har også rett til å klage til tilsynsmyndighetene om behandlingen av opplysningene dine, spesielt i det EU-medlemslandet hvor det faste bostedet ditt eller arbeidsplassen din er, eller hvor det påståtte bruddet på personvernforordningen har funnet sted.

Må jeg gjøre personopplysningene mine tilgjengelig for Medanets?

Du er ikke nødt til å la Medanets Marketing bruke personopplysningene dine.

Blir personopplysningene mine brukt til automatisk beslutningstaking?

Personopplysningene dine blir ikke brukt til automatisk beslutningstaking.

Hvem kan gi meg mer informasjon om behandlingen av personopplysningene mine i Medanets?

Vår personvernansvarlige svarer på spørsmål og tilbakemeldinger knyttet til behandling av personopplysninger. Du kan kontakte vår personvernansvarlige på e-postadressen: dataprotectionofficer@medanets.com