Vi forvandler sykepleie

Vi har utviklet den beste sykepleieappen, og uttalelsene fra våre kunder er et bevis. Den bidrar til bedre pasientsikkerhet, omsorg og jobbtilfredshet. Appen gir helsearbeidere mer tid til den viktigste oppgaven, omsorgen for pasientene.

Det største sykehusdistriktet i Norden, 15 finske sykehusdistrikter, ett norsk sykehusdistrikt og en rekke helsesentre er blant våre kunder. Våre kunder opplever oss som en åpen og pålitelig partner. Vi passer på at appen implementeres slik vi sammen har planlagt det – i løpet av de siste fem årene har vi gjennomført 95 % av implementeringene i henhold til avtalt plan og budsjett.


Medanets i tall

  • Vi har ca. 30 ansatte
  • Omsetning i 2022: € 3,6 m
  • Mobilappen brukes av ca. 20 sykehusdistrikter, 80 sykehus og 10 helsesentre
  • På én måned dokumenteres informasjon mer enn 5 millioner ganger ved hjelp av appen.
Kaksi sairaanhoitajaa katsovat toisen puhelinta