Forside, Nyheter

Mobil medisinering i Mellersta Finland

Målet med mobil medisinering i Mellersta Finland sykehusdistrikt er å gjøre behandling med legemidler tryggere, fremme CLMA (closed loop medication process) i behandling med legemidler og sørge for raskere registrering av legemiddelbruk.

Nyheter

Fra lapp til app: erfaringer ett år etter

Medanets-løsningene ble innført ved Nordlandssykehuset i 2020 og brukes nå ved 25 avdelinger. Dette har redusert deres papirforbruk med 98 %. Ifølge en fersk undersøkelse utført av sykehuset er sluttbrukerne svært fornøyde med appen.