Tre Nordlandssykehus sparer tid og forbedrer kvaliteten ved hjelp av Sjekklister

Tre Nordlandssykehus sparer tid og forbedrer kvaliteten ved hjelp av Sjekklister

Nordlandssykehuset tok Medanets-appen i bruk for første gang i 2020. Allerede da var Sjekklister-funksjonen på ønskelisten, men det ga mening å starte med Observasjoner, Early Warning Score og Kliniske skjemaer først. Etter at disse funksjonene var på plass, ble sjekklister introdusert i oktober 2021. I forbindelse med Medanets User Days i april snakket sykehusforetaket om sine erfaringer.

For Nordlandssykehuset er sjekklister et verktøy som brukes i forbindelse med pleie av en spesifikk pasient. Sjekklistene hjelper sykepleieren med å huske alle oppgaver som må utføres, og inneholder informasjon om pasienten som skal registreres i den elektroniske pasientjournalen. Innleggelsessjekklister og preoperative sjekklister er to eksempler.

Standardiserte prosedyrer, raskere

Formålet med sjekklister i helsevesenet er å legge til rette for felles rutiner og eliminere menneskelige feil slik at pasientsikkerheten og kvaliteten på behandlingen blir bedre. Tradisjonelt har sjekklister til bruk i pleiearbeidet vært i papirformat. Ifølge studier utnyttes ikke sjekklister på en konsekvent måte, og ofte blir ikke sjekklistenes fulle potensial utnyttet1,2. Det var også tilfelle ved Nordlandssykehuset.

I dag bruker vi sikkert rundt 100 forskjellige typer sjekklister ved våre sykehus. Før Medanets ble alle disse fylt ut for hånd og oppbevart i pasientens papirmappe. Først når pasienten var utskrevet ble papirene skannet til den elektroniske pasientjournalen.

Nina Nedregård Jensen, avdelingsleder ved Enhet for klinisk IKT ved Nordlandssykehuset

De skannede dokumentene var ofte kopier av kopier og så ikke bra ut. De var verken lettleste eller utarbeidet på en standardisert måte. Begge disse problemene lar seg løse ved at sjekklistene fylles ut i mobilappen.

Alle lister som fylles ut og lagres på mobil, overføres direkte til den elektroniske pasientjournalen i DIPS, også når listen ikke er komplett. Hvis samme liste senere endres eller fylles ut på mobil, vil også den nye versjonen umiddelbart bli tilgjengelig i EPJ. I EPJ-visningen merkes nylig oppdaterte sjekklister med en spesifikk markering.

Prosessendring forutsetter endringsledelse

Arbeidet med å overføre sjekklister fra papir til mobil pågår fortsatt ved sykehuset– ikke alle sjekklistene kan digitaliseres på én gang. Funksjonen tilpasses alltid til kundens spesifikke behov og krav, og Medanets og Nordlandssykehuset har jobbet tett for å utvikle sjekklister til mobilappen.

Funksjon Sjekklister

I tillegg har sykehuset utviklet en intern styringsprosess for overgangen fra papir til mobil. Avdelingene må selv definere sine sjekklistebehov og dokumentere prosedyren i sykehusets kvalitetssystem. Dette sikrer at det er de som har høyest faglig kompetanse om egne behov får definere hva som er nødvendig i den digitale sjekklisten.

Prosedyren i kvalitetssystemet må inkludere informasjon om at den spesifikke sjekklisten er tilgjengelig i Medanets-appen. Dette må til for at alle skal bli klar over at prosedyren primært bør gjennomføres på mobil og ikke på papir. Samtidig fungerer dokumentasjonen som sikkerhetskopi ved spesielle omstendigheter når sjekklister ikke finnes i digitalt format. Hvis prosedyren må oppdateres, skjer dette både i kvalitetssystemet og i Medanets-appen samtidig.

Når alt kommer til alt er endringsledelse en forutsetning for prosessendring. Personalet trenger tid til å venne seg til de nye måtene å jobbe på, men brukstallene ved Nordlandssykehuset viser at det går fort. Fra sykepleiernes perspektiv er den viktigste fordelen med Medanets-appen og sjekklistefunksjonen at det gir dem mer tid.

Tid er grunnen til at vi bruker Medanets ved sykehuset vårt», sier Jensen, «og for å sitere en av våre sykepleiere kan fem minutter ekstra bety mye.

Nina Nedregård Jensen, avdelingsleder ved Enhet for klinisk IKT ved Nordlandssykehuset

Read more in English:

Checklists in Healthcare – Five Challenges and Their Mitigation

Sneak Peek: Checklists

Kilder:

1. Tian et al. (2019): WHO Surgical Checklist in Dermatology: Compliance, Barriers, and Attitudes. Dermatologic Surgery.

2. Pugel et al. (2015): Use of the surgical safety checklist to improve communication and reduce complications. The Journal of Infection and Public Health.

 


Abonner på nyhetsbrevet vårt for å få oppdatert informasjon, om oss, om løsningene våre og om andre helse- og helseteknologirelaterte emner, alt på samme sted.