Medanets og Nordlandssykehuset

Introduksjon av en mobilapp som støtte for sykepleie har forbedret pasientsikkerheten, pasientopplevelsen og effektiviteten ved sykehus som tilhører Nordlandssykehuset. Den mobile løsningen er implementert ved alle gruppens sykehus i Bodø, Vesterålen og Lofoten, og også ved Bodø psykiatriske sykehus. Løsningen leveres av Medanets og EHR-systemleverandøren DIPS i samarbeid. Nordlandssykehuset er Medanets’ første kunde i Norge.

Nordlandssykehuset, en sykehusgruppe i Nord-Norge, planla implementeringen av en mobilapp for sykepleie allerede før pandemien. Imidlertid ble det å ta appen i bruk sett på som et nyttig tiltak for å håndtere COVID-19, og på grunn av den truende situasjonen i mars, bestemte de seg for å fremskynde prosessen – faktisk tok de appen i bruk på rekordtid. Takket være intensivt og tverrfaglig samarbeid, klarte de å fjerndistribuere appen fullstendig i løpet av to uker. I tillegg unngikk man unødvendig smitterisiko.

Smidigere og raskere arbeidsflyt i alle situasjoner

Nordland’s hospitals embrace the value and benefits of the app also regardless of the pandemic. With Nordlandssykehusene verdsetter appens verdi og fordeler også uavhengig av pandemien. Ved hjelp av appen er alle nødvendige pasientdata tilgjengelige for hele teamet i sanntid. Tidligere var tiden mellom måling og dokumentasjon lang fordi den krevde manuelt arbeid. Å kvitte seg med papirarbeid var faktisk en av hovedgrunnene til at Nordlandssykehuset tok mobilløsningen i bruk.

Based on the comments of the hospital group’s nurses, the key value of the mobile solution is that it

måling og dokumentasjon lang fordi den krevde manuelt arbeid. Å kvitte seg med papirarbeid var faktisk en av hovedgrunnene til at Nordlandssykehuset tok mobilløsningen i bruk. Basert på kommentarer fra sykehusforetakets sykepleiere er den viktigste verdien av den mobile løsningen at den muliggjør smidigere og raskere arbeidsflyt i alle situasjoner. Den gjør det også mulig for leger og annet helsepersonell å umiddelbart se informasjonen som er dokumentert i den elektroniske helsejournalen på mobilen. I kritiske situasjoner betraktes Early Warning Score (EWS)-funksjonen som nyttig.

EWS-funksjonen fungerer svært bra for å få en oversikt over pasientens vitale tegn, som i akutte situasjoner kan bety forskjellen mellom liv og død, og også ha en stor betydning for valg av behandling.

Sykepleier, Nordlandssykehuset

Ifølge Nina Nedregård Jensen, avdelingsleder ved Avdelingen for klinisk IKT ved Senter for klinisk støtte og dokumentasjon ved Nordlandssykehuset, har endringsprosessene i organisasjonen gått bra. Til tross for noen mindre hindringer som er uunngåelige i denne typen organisasjonsendringer, er det tydelig at den mobile løsningen har kommet for å bli.

Vi kan ikke forestille oss å slutte å bruke appen. Det ville være å ta noe svært verdifullt vekk fra sykepleierne, noe som hjelper dem så mye.

Nina Nedregård Jensen, avdelingsleder ved Avdelingen for klinisk IKT, Senter for klinisk støtte og dokumentasjon ved Nordlandssykehuset

Tallene bekrefter også de positive tilbakemeldingene. Sykehusforetaket bruker Medanets’ administratorgrensesnitt, som viser at stadig flere dokumentasjoner utføres via appen.

Fruktbart samarbeid

Det smidige samarbeidet mellom partene vil bidra til at appen og bruken av appen videreutvikles ytterligere.

Vi gleder oss til de neste oppdateringene og jobber videre sammen med Medanets og DIPS for kontinuerlig forbedring. Vi gleder oss over det fruktbare samarbeidet

Nina Nedregård Jensen, avdelingsleder ved Avdeling for klinisk IKT, Senter for klinisk støtte og dokumentasjon ved Nordlandssykehuset

Nå kaster sykepleierne post it-lappene for godt — Article about the use of Medanets app at Nordlandssykehuset (in Norwegian)