Forside, Nyheter

Mobil medisinering i Mellersta Finland

Målet med mobil medisinering i Mellersta Finland sykehusdistrikt er å gjøre behandling med legemidler tryggere, fremme CLMA (closed loop medication process) i behandling med legemidler og sørge for raskere registrering av legemiddelbruk.